Årdal Energi KF

ÅRDAL ENERGI er organisert som eit kommunalt føretak etter Kap. 11 i kommunelova. Verksemda er eigd av Årdal kommune, har eige styre og vedtekter. Årdal Energi har omsetningskonsesjon og områdekonsesjon i Årdal kommune. Vi held til i moderne lokale i Utladalsvegen 1, Øvre Årdal. 

Til vår nettavdeling søker me:

Energiingeniør

Arbeidsoppgåver:

 • Oppfølging av bedrifta sin internkontroll
 • Ansvar for tilsyn og informasjonsplan
 • Kontroll av nye og eldre elektriske anlegg
 • Sakshandsaming av rapportar og DLE kontakt 
 • Planlegging og prosjektering av anlegg i nett
 • Andre oppgåver i nett

Du har :

 • Ingeniørhøgskule/teknisk fagskule elkraft
 • Nødvendige kvalifikasjonskrav til offentleg tilsyn med elektrisk anlegg • God fagleg erfaring med referansar
 • Førarkort i klasse B
 • Gode datakunnskapar
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Teknisk innsikt, er utadvent, fleksibel, løysnings-og kundeorientert
 • Gode haldningar innan HMS

Me tilbyr :

 • Gode sosiale ordningar i verksemda med kollektiv pensjonsordning og forsikringsordningar
 • Eige lønssystem, lokal særavtale og bonusavtale som til einkvar tid skal sikre konkurransedyktige vilkår
 • Etter ei tid, deltaking på etablert vaktordning
 • Tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande reglement, tariffavtale og lover
 • Sjølvstendig arbeid i godt fagmiljø
For nærare opplysingar ta kontakt med:
Edvard Holsæter, tlf. 900 36 330 ardal-energi.no Jørgen Luggenes, tlf. 917 96 725
 
Søknad kan sendast til: Årdal Energi KF, Utladalsvegen 1, 6884 Øvre Årdal Elektronisk: post@ardal-energi.no

Søknadsfrist: 30.04.2017 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.