Aure kommune

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Sør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv med Statoil som den største arbeidsplassen, aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 9 linjeledere.

Rådmann

Kort om stillingen

Rådmannen vår blir pensjonist til sommeren og vi søker derfor etter hans etterfølger.
Vi ønsker oss en strategisk og operativ rådmann som pådriver i utviklingen av Aure kommune, og en aktiv deltaker som vil bidra til denne utviklingen.

Hovedoppgaver

* Ledelse av organisasjonen med fokus på godt samarbeid og god kommunikasjon - både internt i organisasjonen og med de tillitsvalgte og politisk nivå
* Fokus på omdømmebygging og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene
* Ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak
* God økonomistyring og rapportering
* Tilrettelegging for lokalsamfunn og med sterk fokus på næringsutvikling

Ønskede kvalifikasjoner

* Utdanning på høgskole/universitetsnivå, gjerne med lederutdanning i tillegg
* Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet, samt god kjennskap til kommunal virksomhet
* Erfaring med ansvar for utviklings- og endringsprosesser

Ønskede personlige egenskaper

* Inkluderende, motiverende og lyttende
* Tydelig leder og godt samarbeid med de ansatte
* Utadvendt, sosial og realsjonsskapende
* Løsningsorientert, målrettet og med øye for mulige løsninger
* Nettverksbygger
* Skape stabil og trygg atmosfære og støtte for sine medarbeidere

Vi kan tilby

* En sentral topplederstilling med stor påvirkning på viktige samfunnsområder i nært samspill med politisk nivå
* Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
* Et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere

Lønns- og arbeidsbetingelse

Lønn etter avtale

Søknad sendes

Aure kommune oppfordrer til å søke elektronisk. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).
Hvis søknad sendes manuelt: Aure kommune, personalavdelingen, postboks 33, 6689 Aure.
Konvolutten merkes med riktig referansenummer.

Innsendte vitnemål og attester blir ikke returnert.

Tilsetting skjer i h.h.t. en hver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.