BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Barnas stasjon er et gratis lavterskel tilbud for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner. Med barnets perspektiv jobber vi forebyggende og med tidlig intervensjon. Målet er å styrke barnets oppvekst vilkår og de voksnes foreldrekompetanse og foreldre-funksjon. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter med en helhetlig tilnærming. Barnas Stasjon Fredrikstad er en av 8 virksomheter i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad og er en del av et nasjonalt konsept med ytterligere 5 stasjoner i Norge.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad starter opp et prosjekt for barn i sårbare livssituasjoner, i alderen 9-12år og deres foreldre. Prosjektet er lokalisert i lokalene til Barnas Stasjon og vil være et supplement til de etablerte tilbudene, på et selvstendig grunnlag.

Prosjektleder/Miljøterapeut 100 %

Som utvikler, pådriver og relasjonsbygger søker vi etter: Prosjektleder/Miljøterapeut 100 %

Som prosjektleder og miljøterapeut for «Forebyggende Trygg Ungdom» (FTU) er målet å styrke barn i aldersgruppen 9-12 år sine oppvekstvilkår og deres samspill med egne foreldre. FTU er et helhetlig, gratis tilbud for familiene uten henvisning og ventetid. Fokusområder vil være bl.a. sosial mestring, rusforebyggende arbeid, familieveiledning og barnesamtaler. Det er tilknyttet flere miljøterapeuter, miljøarbeider og frivillige til gjennomføring av prosjektet. Personen som engasjeres vil også bidra inn i det etablerte tilbudet ved Barnas Stasjon i deler av sin stilling.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, enten helt eller delvis, slik at prosjektleder er med å utvikle innhold og aktiviteter innenfor etablerte rammer. Engasjement og ønske om å utvikle/drive et tilbud for å styrke de unges rammevilkår i egen oppvekst, er en forutsetning for å søke stillingen. Arbeidstiden vil variere mellom dag/ettermiddag, samt lørdag hver 3.uke. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Ansvarlig for utvikling, planlegging og rapportering for prosjektet FTU i samråd med leder
 • Ansvarlig for kvalitativt innhold og faglig forankring av tilbudene i FTU
 • Primærkontakt for familier med fokus på individuelle mål og utvikling
 • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen
 • Tilrettelegge for endringsarbeid individuelt og i grupper
 • Være en god rollemodell og trygg voksen for barn/ungdom/foreldre
 • Delta og bidra til faglig utvikling i kollegiet FTU og ved Barnas Stasjon som helhet
 • Representere stiftelsens arbeid i aktuelle fora
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene til Barnas Stasjon

Kvalifikasjoner

     Obligatorisk:

 • Krav om minimum 3-årig høyere utdannelse med fortrinnsvis sosialfaglig /pedagogiske fag
 • Dokumentert arbeidserfaring fra planmessig miljøterapeutisk arbeid med målgruppen
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Førerkort for bil
 • Erfaring med IT som arbeidsverktøy

     Ønskelig:

 • Erfaring som prosjektleder, inkl. søknadsprosesser og rapporteringsrutiner
 • Relevant videreutdanning, f.eks. familieterapi, minoritetsforståelse, motiverende samtale

Personlige egenskaper

 • Sterk relasjonsbygger og omsorgsperson for både barn og voksne
 • Motiverende og energisk samarbeidspartner for brukere, tidgivere og kollegaer
 • Selvgående, ansvarsbevisst og inkluderende
 • Fleksibel og strukturert med stor arbeidskapasitet
 • Godt humor og stor arbeidsglede

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr deg

 • 12 mnds prosjektstilling med mulighet for forlengelse til 31.12.19
 • Å utvikle og arbeide i et helhetlig forebyggende tilbud for å styrke barns selvfølelse og oppvekstvilkår
 • Arbeide med hode og hjerte i takt
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement.
 • En verdibasert organisasjon med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Mye arbeidsglede og godt humør
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale, med tillegg for prosjektleder
 • Pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge barneomsorgsattest i hht barnevernloven § 6-10, 1. ledd, jf. politiregisterloven § 39, 1. ledd.

Med bakgrunn i kjønnsfordeling blant kollegiet oppfordres menn å søke.

Søknad med CV sendes seneste 31.05.17 via "send søknad" knapp nederst på siden. Ved evt. intervju bes søker ta med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Virksomhetsleder Hege Stormorken tlf. 918 34152 / mail  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.