Blå Kors Behandlingssenter Eina

Blå Kors Divisjon Behandling er landets største ideelle aktør innenfor tverrfaglig spesialisert behandling, TSB. Blå Kors Øst er en del av Divisjon Behandling og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Selskapet består av døgninstitusjonene Blå Kors Behandlingssenter Eina og Blå Kors Behandlingssenter Slemdal samt Blå Kors Poliklinikk Oslo. Institusjonene har et bredt sammensatt fagmiljø. Blå Kors Øst eies av Blå Kors Norge, som er en felleskristen diakonal organisasjon med 56 virksomheter i 16 fylker.

Ved Blå Kors Behandlingssenter Eina søkes:

Samhandlingskonsulent - 100 % stilling

Informasjon om klinikken:

Blå Kors Behandlingssenter, Eina tilbyr døgnbehandling for rus- og avhengighetsrelaterte problemer, langtidsbehandling inntil 9 måneder med tilsammen 30 pasientplasser. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med vekt på individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi og fysisk aktivitet.

Stilling innebærer behandlingsforberedende arbeid og samarbeid med pårørende, kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste, for å sikre et godt koordinerte behandlingsløp. Samhandlingskonsulent deltar i klinikkens inntaksteam.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring fra fagfeltet rus og psykisk helsearbeid
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor fagfeltet rus og psykisk helsearbeid
 • Kjennskap til NAV kan være en fordel

Egenskaper:

 • Evne til god og tydelig kommunikasjon
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Inkluderende og samlende
 • Omstillingsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjonsordninger
 • Faglig veiledning av spesialister
 • Godt arbeidsmiljø

For ytterligere informasjon om Blå Kors og Blå Kors Behandlingssenter Eina, besøk vår hjemmeside www.blakors.no/eina

Spørsmål kan rettes til:
Klinikksjef Bent Olav Engesveen, telefon: 936 00 603, Enhetsleder Kim Åge Stenseth, telefon 941 64 946,

Søknadsfrist så snart som mulig og senest innen 29.01.17

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.