Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no

Blå Kors skal fra ca. 1 juli 2017 drifte et boligtiltak for særlig vanskeligstilte personer i Tromsøysundveien 7. Her skal det gis helse- og omsorgstjenester til 12 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Tromsø kommune er oppdragsgiver. Omsorgstilbudet skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en god måte. Tjenestemottaker skal oppleve at han mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov.

Blå Kors driver flere boligtiltak og bosentra i landet. Nå bygger vi for å etablere dette boligtiltaket i Tromsø kommune. Det vil her bli et tett samarbeid med kommunen om bosetting for enkeltindivider.

Virksomhetsleder

Til å lede arbeidet med etablering og drift i Tromsø søker vi:

VIRKSOMHETSLEDER

Den som tilsettes må ha relevant høyere utdanning, minimum bachelor med tilleggsutdanning for eksempel innen administrasjon og ledelse. Personlig egnethet vektlegges.

Som virksomhetsleder må du ha kunnskap om og erfaring med relasjonsbygging, rehabilitering og forebyggende arbeid innen rusfeltet. I tillegg bør du ha erfaring fra samarbeid med politisk og administrativt nivå i kommune.

Virksomhetsleder forventes tiltrådt stillingen innen 1. mai 2017.  

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Trond Karlsen tlf. 986 20 995 eller på mail trond.karlsen@blakors.no.

Søknadsfrist: 22. januar 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.