Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse.

Database rådgiver - 50% fast stilling

Fundraising avdelingen søker database rådgiver. Vi ønsker deg som har interesse og kompetanse for database som fagfelt, og som kan bidra til bygge opp, styrke og videreutvikle giverdialog og giverkompetanse for Blå Kors. Det er en fordel at du har en viss teknisk kompetanse i tillegg til den forretningsmessige forståelsen av databasen.

Du er motivert, oppdatert på trender i markedet, og har et genuint ønske om å utvikle vår database til å effektivisere og kvalitetssikre våre fundraising arbeidsprosesser, forbedre vår giverdialog og øke den totale kundeopplevelse for våre givere. 

Hovedoppgaver:

 • Utvikle database som en god giver/medlems-plattform i henhold til Blå Kors sin strategi
 • Kontakt og oppfølging av databaseleverandør og andre relevante underleverandører
 • Bidra i utvikling av databasestrategier og forbedring av giver/medlemsopplevelser
 • Kontinuerlig utvikle databasen som verktøy og bidra til økt kvalitet i våre giverdialoger
 • Teknisk systemansvar og administrasjon av database (Tindra)
 • Utvikle den faglige kompetansen og etablere et sterkt fagmiljø rundt database
 • Sikre registering/rapportering/statistikk av inntekter/medlemmer sentralt/lokalt
 • Løpende oppdatere databasen med aktuelle givere/medlemmer
 • Inndrivelse av kontingenter fra medlemmer/stiftelser/foreninger
 • Løpende giver -og medlems pleie/dialog
 • Kunnskap i gjeldende regelverk for personopplysninger
 • Kategorisering og opprettelse av inntekter (inkl. kampanjer)
 • Kvalitetssikre, registrere og endre tekst i databasen

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innen relevant fagområde. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Interesse for database som system
 • Nøyaktig/systematisk/analytisk
 • konomisk forståelse
 • Serviceinnstilt ovenfor våre givere/medlemmer

Lønn etter avtale. Medlem i Statens Pensjonskasse.

Har du spørsmål om stillingen kontakt:

Fundraisingsjef Anne Kjersti Kværner – +47 908 44 581
Leder HR/Program/Fundraising Torill Pallesen +47 404 17 750

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.