Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill.

Blå Kors Eiendom er et eiendomsselskap med ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Blå Kors Norges bygningsmasse. Selskapet har en eiendomsportefølje på om lag 70.000 m2, verdsatt til cirka 1,3 milliarder kroner. 

Prosjektleder/Eiendomsforvalter

En av våre prosjektledere har gått over i en ny rolle og vi søker derfor hans etterfølger. Vi ser etter deg med relevant byggteknisk utdanning og gjerne erfaring fra prosjektledelse hos entreprenør, rådgivende ingeniør eller annen byggherre. Som prosjektleder vil du delta i prosjektene i alle faser, med bistand i konsept- og utredningsfasen, og ansvar for gjennomføring og oppfølging av byggeprosjektene. Forvalter delen av stillingen innebærer å arbeide med utvikling og forvaltning av egen eiendomsportefølje.

Arbeidsoppgaver

 • Utforme og drive prosjektene med fokus på fremdrift, fornøyde kunder, HMS og god økonomi.
 • Ansvar for deler av selskapets eiendomsportefølje, herunder utleie og kontrakter, teknisk forvaltning, gjennomføre bygge- og vedlikeholdsprosjekter
 • Oppfølging av kunder og kontraktspartnere for å bygge gode relasjoner
 • Eiendomsanalyser
 • Rapportering til Eiendomssjef

Egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og målrettet med klar gjennomføringsevne
 • Gode forhandlingsevner
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • God relasjonsbygger mot oppdragsgivere, leietakere, leverandører mv   
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig stilling innen eiendom
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstidsordning
 • Pensjonsordning: Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted sentralt i Oslo, noe reisevirksomhet må påregnes.

Eiendomsselskapet eies av Blå Kors Norge og er samlokalisert med hovedkontoret til Blå Kors Norge.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Magnus Ervik Fossheim tlf. 975 10 101 eller på mail til magnus.fossheim@blakors.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.