Blå Kors Rehabilitering Østråt

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Blå Kors arbeider målrettet for å inkludere mennesker uavhengig av religion og kulturtilhørighet. Et sentralt mål for organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid.

Blå Kors Rehabilitering Østråt ligger på Nesodden og har 28 døgnplasser. Virksomheten gir rehabilitering til både menn og kvinner, som misbruker alkohol, legemidler og/ eller illegale rusmidler. Oppholdets lengde varierer fra 6 måneder til 3 år. Rehabiliteringssenteret drives på grunnlag av avtale med Oslo kommune.

Flere opplysninger finner du på: http://www.blakors.no/ostrat

Jobber fra Blå Kors Rehabilitering Østråt