Blå kors - Seiersborg videregående skole

Seiersborg videregående skole er en privat videregående skole som har et tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø. Skolen gir den samme utdanning som i den offentlige videregående skole og er godkjent av Statens Lånekasse for utdanning. Fra skoleåret 2017/2018 har vi 100 skoleplasser og vi har hele landet som inntaksområde. 

Skolen er godkjent etter Friskolelova kap. 2 § 2-1f særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemma.

Seiersborg videregående skole AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Visjonen for vårt arbeid er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

For mer informasjon, se http://seiersborg.vgs.no

Ønsker du å jobbe i et mindre skolemiljø med elever som trenger tettere oppfølging?

Seiersborg videregående skole AS søker nå etter:

 • Faglærer innen programområde for service og samferdsel i 100 % fast stilling. Det er i tillegg ønskelig med undervisningskompetanse innenfor matematikk og/eller norsk.
 • Lærer med undervisningskompetanse innen programområde for helse- og oppvekstfag og innenfor fellesfag som skolen tilbyr. I kombinasjon vil dette utgjøre en 100 % midlertidig stilling, med mulighet for fast ansettelse.

Dersom du har kompetanse i andre fag som skolen underviser i, kan dette også være interessant.

Det er en fordel med spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring i arbeid med elever som har spesielle behov.

Personlige egenskaper

 • Trygg klasseleder
 • Du har ambisjoner på vegne av elevene
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er en tydelig i møtet med elevene
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel og samhandlende
 • Du evner å bygge gode relasjoner til elevene
 • Du er en spreder av inspirasjon og godt humør

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale med 2 % innskuddstrekk til Statens pensjonskasse.
 • Et godt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver

Skolen følger lønns- og avtalevilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk.

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.  Den som tilsettes må kunne fremlegge oppdatert politiattest, jf. Friskolelova § 4-3.

Tiltredelse 01.08.2017

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Harald Becken på tlf 951 02219/ eller assisterende rektor Espen Andersen på tlf 970 17 149/espen.andersen@seiersborg.vgs.no.

Send søknad med CV ved å trykke på "Send søknad" 

Søknadsfrist er 29.6.2017.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.