Borgestadklinikken Blå Kors

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

LEGE AVDELING BORGESTAD OG AVDELING SKIEN

100 % vikariat, fra 1. mai 2017 – 30. april 2018, ved våre avdelinger på Borgestad/Skien

Borgestadklinikken ønsker å styrke sin legetjeneste da vi har flere overleger som over en periode skal ha utdanningspermisjon og LIS-leger i utdanning.

Aktuelle enheter en vil kunne jobbe på er Avrusningssenhet, Utredningsenhet, Familieenhet, Skjermet enhet for gravide og Behandlingsenhet Skien. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene.

Det er for tiden 4-delt forvakt.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar i samarbeid med overlege, knyttet til pasienter ved de ulike avdelingene
 • Utredning og diagnostisering, evnt. behandling
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Deltakelse i forvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Lege med erfaring fra rusfeltet, psykisk helsevern eller annen relevant praksis
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Mulighet for å delta på intern LIS-lege undervisning
 • God pensjonsordning

Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien

Søknadfrist: 29. januar 2017

Søknad med cv sendes elektronisk via "send søknad" nederst på siden.

Ytterliggere informasjon ved:
Avd.overlege Yngvar Thorjussen Mobil: 934 22 556,
Mail:

Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen, Mobil 918 06 549
e post:

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.