Borgestadklinikken Blå Kors

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

OVERLEGE AVDELING BORGESTAD OG AVDELING SKIEN

100 % vikariat, 1 år, ved våre avdelinger på Borgestad/Skien

Borgestadklinikken ønsker å styrke sin legetjeneste da vi har flere overleger som over en periode skal ha utdanningspermisjon.

Aktuelle enheter en vil kunne jobbe på er Avrusningssenhet, Utredningsenhet, Familieenhet, Skjermet enhet for gravide, Behandlingsenhet Skien og Poliklinikk Skien. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene.

Borgestadklinikken har et utdanningsløp for leger innenfor rus- og avhengighetsmedisin, nylig godkjent som egen spesialitet for leger.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar knyttet til pasienter ved de ulike avdelingene
 • Utredning og diagnostisering, evnt. behandling
 • Veiledning av LIS-leger
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Deltakelse i bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn.
 • God pensjonsordning

Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien

Oppstart:  Etter avtale

Søknadfrist: 29. januar 2017

Søknad med cv sendes elektronisk via "send søknad" nederst på siden.

Ytterliggere informasjon ved:
Avd.overlege Yngvar Thorjussen. Mobil: 934 22 556,
Mail:

Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen. Mobil 918 06 549
Mail:

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.