Borgestadklinikken Blå Kors

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

SOMMERVIKARER I BEHANDLINGSENHETENE

Vi trenger ferievikarer i turnus ved våre behandlingsenheter i Skien, Drammen og Vennesla fra medio juni til medio august. Vi søker fortrinnsvis etter:

  • Sykepleiere og vernepleiere
  • Sykepleier- og vernepleierstudenter, siste års studenter eller 
    2. års studenter med godkjent medisinkurs.

Vi har en erfaren tverrfaglig sammensatt personalgruppe og i teamarbeidet deltar psykiatere, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og andre med helsefaglig bakgrunn.

Vi ønsker ansatte som er positive og selvstendige, med gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr innholdsrike dager med varierte oppgaver i et spennende og faglig utfordrende arbeidsmiljø.

Les mer om de ulike behandlingstilbudene på : www.borgestadklinikken.no

Merk gjerne søknaden med hvilken avdeling og enhet du fortrinnsvis ønsker å jobbe ved.

Frist: 15.februar 2017 

Kontakt:
Avdeling Bragernes: Ragnhild Myrholt -

Avdeling Loland: Frode Dunsæd -

Avdeling Skien: Vegard Moen -  

Avdeling Borgestad avrusning/utredning: Lars Fredriksen - 

Avdeling Borgestad familie/skjermet: Liv Siljan - 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.