Borgestadklinikken Blå Kors

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

SAMHANDLINGSKONSULENT/SOSIONOM

100 % VIKARIAT ved Borgestadklinikken, Behandlingsenheten i Skien

Enheten tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til 19 pasienter med avhengighetsproblemer. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, trening og aktivitetstilbud og oppfølging av pårørende.

Stillingen innebærer behandlingsforberedende arbeid og samarbeid med pårørende, kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste, for å sikre godt koordinerte behandlingsløp. I tillegg har samhandlingskonsulent ansvar for noe kartleggingsarbeid. Samhandlingskonsulenten arbeider i tverrfaglig team med lege, psykolog, behandlere og miljøterapeuter.

Søker må ha interesse for teamarbeid og gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent sosionom
  • Må ha erfaring innen fagfeltene rus og psykiatri og erfaring fra 1. linjen/ruskonsulent/ NAV
  • Erfaring fra tilsvarende arbeid vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

  • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
  • God pensjonsordning
  • Gode velferdstilbud til ansatte

Arbeidsted: Borgestadklinikken Skien.

Søknadsfrist: 20. januar 2017  

For flere opplysninger kontakt:                                                                                          
Enhetsleder Vegard Moen, telefon 35904705

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.