Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

LEGE I SPESIALISERING AVDELING BORGESTAD

100 % svangerskapsvikariat, fra medio august – 30. april 2018, ved våre avdelinger på Borgestad.

Vi ønsker lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, evt. sideutdanning i annen spesialitet. Aktuelle enheter en vil rotere innenfor er Avrusningsenheten, Utredningsenheten, Familieenheten, Skjermet enhet for gravide, Behandlingsenhet Skien samt vår poliklinikk. Samarbeid med fastleger og annet helsepersonell. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt.

Dette vikariatet er knyttet til vår Avrusningsenhet

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar i samarbeid med overlege
 • Utreding og diagnostisering
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Deltakelse i forvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Lege med erfaring fra rusfeltet, psykisk helsevern eller annen relevant praksis
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn.
 • LIS-lege undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin
 • God pensjonsordning

Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien

Søknadfrist: 16. mars 2017

Søknad med cv sendes elektronisk via "send søknad" knapp.

Ytterliggere informasjon ved:
Konst. avd.overlege Kjersti Kortner, Borgestadklinikken. Mobil: 93096453
Mail:

Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen, Avdeling Skien, Borgestadklinikken, Mobil 91806549 Mail:

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.