Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST til avdeling Loland

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog/ psykologspesialist ved Borgestadklinikken avdeling Loland i Vennesla.

Vi tilbyr døgnbehandling for rus- og avhengighetsrelaterte problemer, både korttids- (inntil 6mnd) og langtidsbehandling (inntil 12 mnd), og har 42 pasientplasser.

Behandlingen inneholder individualterapi, gruppeterapi, undervisning, pårørendearbeid, miljøterapi, oppfølging av somatisk helse og fysisk aktivitet. Seksjonen har fokus på kjønnsspesifikk tilnærming, og vi har egen fløy for henholdsvis kvinner og menn i bofellesskapet. Seksjonen er inne i en spennende prosess i samarbeid med RVTS Sør om utvikling av traumebevisst rusbehandling. Vi ser derfor etter en person som vil finne det interessant å jobbe med pasienter med underliggende psykiske lidelser og traumer, og forstå pasientene i lys av hva de har opplevd.

Avdelingen er i stadig utvikling, arbeidsoppgavene er varierte og tverrfaglige team samarbeider nært om utredning, diagnostikk og behandling. Psykolog inngår i tverrfaglig sammensatt behandlingsteam, bestående av psykiater, psykolog, sosionom, sykepleiere og vernepleiere.

Vi ønsker søkere med erfaring med og interesse for rusbehandling. Psykologens arbeid vil blant annet omfatte utredning, individualterapi, gruppeterapi, undervisning, par- og familiesamtaler og eksterne samarbeidsmøter.

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent psykolog / psykologspesialist
  • Erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helsearbeid er ønskelig
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Vi kan tilby:

  • Konkurransedyktig lønn.
  • God pensjonsordning i KLP.
  • Gode velferdsordninger.

Søknadsfrist: 28.05.17.

Kontaktperson: Seksjonsleder Frode Dunsæd, telefon: Telefon 35 58 38 48 / 941 33 479

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.