Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG

Vi har ledig 60 % engasjement i behandlingsenheten, avdeling Skien med varighet 1 år, med mulighet for fast ansettelse. Vi søker en erfaren psykolog som ønsker å være med på å utvikle behandlingsenheten videre.

Behandlingsenheten tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til 19 pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, både legale og illegale rusmidler, medikamenter og spill. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn. Enheten har tilsatt psykologspesialist, psykolog, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisinmedisin, behandlere med ulike videreutdanninger, samhandlingskonsulent og miljøterapeuter.

Arbeidet omfatter utredning, individualterapi, gruppeterapi, parsamtaler, familiesamtaler, og samarbeid med kommunen og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent psykolog/psykologspesialist
  • nskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri
  • nskelig med gruppeutdanning eller erfaring fra å drive grupper
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

  • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode pensjonsordninger

Arbeidsted: Borgestadklinikken Skien.

Søknadsfrist:  01.10.2017

Søknad med cv sendes elektronisk via søknadsknapp under og kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingen.

For flere opplysninger kontakt:

Behandlingsenhet Skien, Enhetsleder Vegard Moen, telefon 35 90 47 00, e-post: Avdeling Skien, Seksjonsleder Hilde Marianne Kristoffersen, telefon 91 80 65 49,  e-post:

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.