Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Sykepleiere/vernepleiere (studenter) til vikariat i deltidsstillinger

Vi har ledig tre helgestillinger (14,32%) vikariat ved Avrusningsenheten, avdeling Borgestad.

Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 3. helg.

Vi søker deg som har interesse for rusfaget og som trives med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt tverrfaglig miljø. Vi vektlegger evnen til å samarbeide tverrfaglig og samtidig jobbe selvstendig. Vi ønsker deg som har god relasjonskompetanse, tar initiativ og ser muligheter. Du ønsker utfordringer og liker å arbeide med krevende problematikk.

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere. Sykepleiestudenter og vernepleierstudenter vil også bli vurdert for vikariatene.

Avrusningsenheten har pasienter innlagt både frivillig og på tvangsparagrafer (§.10-2, 10-3 og 10-4 HOT).  Behandlingen er satt sammen av individuell, medisinsk behandling og miljøterapi. Vi har et tverrfaglig team med psykiater/lege, sykepleiere, vernepleiere og samhandlingskonsulent/sosionom.

Personlige egenskaper

 • Positiv og selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Faglighet, mot og vilje til å stå i utfordrende situasjoner, både medisinskfaglig og miljøterapeutisk
 • Motivert for å bidra i en enhet som er i stor utvikling
 • God fysisk og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Menn oppfordres til å søke på bakgrunn av den kjønnsmessige sammensetningen av pasienter og personell
 • Må kunne beherske norsk godt muntlig og skriftlig

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier ( eventuelt studenter)
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltene rus, psykiatri og intensiv sykepleie
 • Må ha førerkort

 Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Aktivt og krevende arbeidsmiljø med muligheter for å bety en forskjell
 • Gode velferdstilbud
 • Gode pensjonsordninger

Oppstart: snarest

Varighet: 05.02.18

Søknadsfrist: 22.09.17

Har du spørsmål vedrørende stillingene kan du kontakte:

Enhetsleder ved Avgiftningsenheten Alexander Egeland - 97761786,  alexander.egeland@borgestadklinikken.no
Seksjonsleder Lars Andernach Fredriksen - lars.fredriksen@borgestadklinikken.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.