Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Sykepleier/vernepleier (50 % natt)

Vi søker nattevakt til et svangerskapsvikariat til avdeling Loland, Vennesla

En av våre nattevakter skal ut i svangerskapspermisjon. Vi lyser derfor ut et vikariat som nattevakt i perioden 27.11.17 – 26.11.18. Borgestadklinikken avdeling Loland tilbyr tverrfaglig spesialisert døgnbehandling for rus- og avhengighetsrelaterte problemer, både korttids- (inntil 6mnd) og langtidsbehandling (inntil 12 mnd), til sammen 42 pasientplasser.

I behandlingen vektlegges individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi og fysisk aktivitet. Seksjonen har også fokus på kjønnsspesifikk tilnærming, og vi har egen fløy for henholdsvis kvinner og menn i bofellesskapet. Seksjonen er inne i en spennende prosess med utvikling av traumebevisst rusbehandling.

Vi ønsker søkere med erfaring med og interesse for rusbehandling. Stillingen er en nattevaktstilling, og inngår i et nattevaktsteam med to personer, med 7 vakter i måneden, og arbeid hver 4.helg. Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent sykepleier/ vernepleier
  • Erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helsearbeid er ønskelig
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Vi kan tilby:

  • Konkurransedyktig lønn.
  • God pensjonsordning.
  • Gode velferdsordninger

For flere opplysninger kontakt:
Enhetsleder Anne Birgit Nordgaard, tlf: 35 58 38 58  / 98 90 50 19

Søknadsfrist: 30.09.17.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.