Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

HUMANITÆR RÅDGIVER

Om stillingen
Humanitær rådgiver i Caritas Norges internasjonale avdeling har hovedansvar for  videreutvikling og faglige oppfølging av organisasjonens internasjonale humanitære portefølje. Humanitær rådgiver er en nyoprettet stilling og vil rapportere til leder for internasjonal avdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å videreutvikle eksisterende og tilrettelegge for opprelttelse av nye prosjekter i tråd med Caritas' humanitære strategi
 • Hovedansvar for utarbeidelse av søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Ansvar for å kvalitetssikre partners implementering av prosjekter og påse at det skjer i henhold til inngåtte avtaler
 • Kapasitetsbygging av partnere
 • Bidra til debatt om viktige humantiære spørsmål i media og gjennom måter og konferanser

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner og kvaliteter

 • Høyere relevant utdannelse (min. mastergradsnivå)
 • Minst fem års erfaring fra humantitært arbeid, felterfaring
 • Solide språkkunnskaper i engelsk. Fransk og/eller spansk er en fordel
 • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære nettverk
 • Gode utviklingsmuligheter i en spennende bransje
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • Lønn etter avtale

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.