Caritas Norge

Caritas Norge  er Den katolske Kirkes hjelpeorganisasjon. Caritas er et av verdens største humanitære nettverk, med 165 medlemsorganisasjoner etablert i 200 land og territorier. Internasjonalt arbeider vi med utviklingsprosjekter innen matsikkerhet, utdanning og nødhjelp. I Norge fokuserer organisasjonen spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. For mer informasjon; www.caritas.no

 

Organisasjonskonsulent/rådgiver

Caritas Norges Innenlandsavdeling arbeider hovedsakelig med minoritetsbefolkningen og er anerkjent som et nasjonalt ressurssenter for integrering. Vi driver informasjons- og ressurssentre for innvandrere i en rekke norske byer, jobber i asylmottak med kurs og aktiviteter på Øst- og Vestlandet samt landsomfattende au pair-senter med veiledning og rådgivning.

Organisasjonskonsulent/rådgiver i Caritas Norge bistår avdelingen med prosjektoppfølging og implementering og har medansvar for å bidra til veiledning knyttet til Caritas Norges førstelinjearbeid for migranter i Oslo.

 Arbeidsoppgaver:

 • Bistå avdelingen med prosjektoppfølging og implementering
 • Bistå avdelingen med søknads- og rapporteringsarbeid
 • Veilede innvandrere gjennom avdelingens prosjekter
 • Koordinering av kurs og aktiviteter

 Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner og kvaliteter:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag.
 • Kunnskap om innvandreres rettigheter og plikter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til raskt å kunne omstille seg og jobbe under høyt arbeidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fortrinnsvis relevant språkkunnskap utover engelsk

 Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et av verdens største humanitære-nettverk
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø¸ med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Gode pensjonsordninger, inkludert AFP
 • lønn etter avtale

Midlertidig til 31.januar 2018, med mulighet for forlengelse

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.