Coop Vest

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 54000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på  Sunnmøre.

Laget har desse driftseiningane:

14 Extra daglegvarer, 3 Coop Mega, 6 Coop Prix, 27 Coop Marked, 3 Extra bygg, 3 Coop Byggmix, 3 Kle-/ skobutikkar, 1 Bakeri/bakeriutsal, 1 Gullsmedbutikk, 1 Sportsbutikk,4 kafear. Laget har om lag 900 tilsette og ein årsomsetnad på netto 1,8 mrd. kroner.

Hovudkontoret ligg i Førde.

 

 

Salssjef Extra daglegvare

Kvalifikasjonar:

- Relevant arbeidserfaring og god forståing av butikkdrift

- Leiarerfaring- tydelig og engasjert leiar

- God kunnskap innan salsplanlegging og salsprosessar

- Serviceinnstilt, utadvendt, energisk, representativog innovativ

- Kremmar

- Sjølvstendig, vågal og engasjert

- Erfaring med budsjettarbeid – økonomistyring

- Gjennomføringsevne

Sentrale arbeids- og ansvarsområder innanfor Extra-portefølgjen:

- Butikkoppfølging – oppfølging i forhold til målbilde, samt gjennomføre driftssjekkar

- Budsjett – butikkar held seg innanfor dei budsjettrammer som er satt

- Profiloppfølging – butikkar driv sin virksomheit i henhold til defintert konsept

- Vareflyt – påsjå at denne fungerar optimalt

- Bidra i tilsetting og utvikling av butikksjefar

- Vere oppdatert på relevante verktøy som til ein kvar tid er tilgjengelege

- Leiing – aktivt nytte Coop Vest sine leiingsverkøy i arbeidet med å coache butikksjefar

Ei sentral del av stillinga vil vere oppfølging ute i butikk.

Kontorstad utover dette er Coop Vest SA sitt hovudkontor i Førde

Spørsmål om stillinga kan rettast til

viseadm. direktør i Coop Vest Rune Økland tlf 469 29 771

Søknad vert å sende til www.jobbdirekte.no/coopvest

Søknadsfrist 22. september 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.