Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 78.000 blide innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. Fredrikstad gir et godt bolig- og tjenestetilbud til befolkningen, og trygge oppvekst- og levekår. Fredrikstad har et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Rygge flyplass når du på 20 minutter, Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!


Virksomhetsleder vei

Vil du ha ansvar for å gjøre veiene i Fredrikstad bedre?
-virksomhetsleder vei.

Vi søker en engasjert virksomhetsleder til en utfordrende jobb som berører og engasjerer byens innbyggere. Du får
ansvar for planlegging, drift og vedlikehold av 60 mil kommunale veier, torv og plasser i Norges sjette største by. I et
godt og tverrfaglig arbeidsmiljø får du lederansvar for 23 dyktige medarbeidere.

Etat for kommunalteknikk består av virksomhetene Park, Vei og Vann og avløp og inngår i seksjon Teknisk drift i Fredrikstad kommune. Etaten har 80 ansatte og hvorav det er 23 ansatte i virksomhet Vei. Vi har et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Hovedoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av tiltak på kommunale veier, torv og plasser innenfor vedtatte økonomiske rammer.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet.
 • Ansvar for gatelys, trafikksikkerhet, skilting av kommunale veier og plasser, oppmerking mv. 
 • Resultatansvar og personalansvar.
 • Ansvar for utvikling av fag og tjenester, personal, økonomi og administrasjon, herunder saksbehandling.
 • Behandle rammeavtaler med eksterne entreprenører til å utføre tjenester.
 • Utarbeide saker for politisk behandling.
 • Representere Fredrikstad kommune i aktuelle fora.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå.
 • Ledererfaring fra operative miljøer med personalansvar og dokumenterbare resultater.
 • Kjennskap til lov om offentlige anskaffelser, og det er ønskelig med erfaring med offentlige innkjøp.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Det forventes at leder bidrar til utvikling og helhetstenking også utenfor eget ansvarsområde.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som virksomhetsleder stillingskode 9451/6214.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en leder som:

 • Er tydelig, inkluderende og engasjert, med godt humør, gode sosiale egenskaper og gode samarbeidsevner.
 • Trives med personal- og resultatansvar.
 • Har evne til å arbeide målrettet, systematisk og strukturert og er god på planlegging, gjennomføring og økonomistyring. 
 • Det forventes god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig og evne til å kommunisere godt både internt og eksternt.
 • Har evne til å finne gode og praktiske løsninger i situasjoner som krever det.

Vi kan tilby

Vi tilbyr en utfordrende stilling med meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune med stor aktivitet og med mange spennende muligheter og utfordringer innenfor vei- og samferdsel.

Søknad sendes

Seksjon for teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger, eller trykk "send søknad" nederst på denne siden.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Attester, vitnemål og tilsvarende vil vi be om senere.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt
om unntak fra offentlighet vil bli varslet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens §25). Det vil
gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.