Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 78.000 blide innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. Fredrikstad gir et godt bolig- og tjenestetilbud til befolkningen, og trygge oppvekst- og levekår. Fredrikstad har et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Rygge flyplass når du på 20 minutter, Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!


Fagansvarlig FDVU

Arbeidssted

Etat bygg og eiendom har ansvaret for å forvalte, drifte og utvikle Fredrikstad kommunes grunneiendommer og formålsbygg. Etaten er nylig omstrukturert, og det er etablert en ny byggteknisk stabsavdeling med ansvar for blant annet FDVU-dokumentasjon, rådgivning for virksomhet prosjektutvikling, byggehåndbok, energiledelse og ENØK, samt brannteknisk oppfølging av alle kommunale bygg. Avdelingen består i dag av tre årsverk, og skal utvides med en ny 100 prosent stilling som fagansvarlig FDVU. Stillingen rapporterer til leder av byggteknisk stab.

Hovedoppgaver

 • Ansvarlig for fagområdene FDVU-dokumentasjon, DAK, tegninger og eiendomsdokumenter 
 • Sette premisser for struktur, innhold og lagring av dokumentasjon innen fagområdet. Sikre rett leveranse av FDVU-dokumentasjon ved investering, fornyelse, drift og vedlikehold. 
 • Delta i anskaffelser av tjenester og verktøy, for innsamling og ivaretagelse av informasjon og dokumentasjon innen fagområdet 
 • Oppdatering av tegninger ved endringer 
 • Delta i prosjekter som er relevant for FDVU-dokumentasjon
 • Kvalitetssikre at serviceavtaler blir opprettet i garantiperioden.
 • Øvrige arbeidsoppgaver etter anmodning fra leder.

Kvalifikasjonskrav

Stillingene krever ingeniørutdannelse, fortrinnsvis innen ett eller flere bygningstekniske fag, eller teknisk fagskole kombinert med relevant erfaring og ferdigheter. Stillingen krever også erfaring med DAK, fortrinnsvis Autocad. Kjennskap til offentlig virksomhet/forvaltning er en fordel, men ingen betingelse.

Vi ønsker en person som er:

 • Systematisk og strukturert
 • Har godt humør og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver
 • Har høy gjennomføringsevne, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Lærevillig og har gode samarbeidsevner

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale.

Søknad sendes

Seksjon for regulering og teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stilling, eller trykk "send søknad" nederst på denne siden.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søkeprosess rettes til Anette Grønneberg, anej@fredrikstad.kommune.no

Attester, vitnemål og tilsvarende vil vi be om senere

Offentlighet

Opplysninger om søkerne kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.