Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Feiersvenner 100% fast - Fredrikstad brann- og redningskorps

Arbeidssted

Feieravdelingen er organisert som en avdeling under Brannforebyggende avdeling ved Fredrikstad brann- og redningskorps, som er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Feieravdelingen består av totalt 10 ansatte og har ansvaret for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Regionen har ca. 85000 innbyggere.

Ved feieravdelingen i Fredrikstad er det ledig 2 faste 100% stillinger som feiersvenn. Stillingene er ledig for tilsetting snarest. Den ene av stillingene er ledig med forbehold om ledighet.

Hovedoppgaver

 • Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
 • Ajourføring, saksbehandling og oppfølging av egenutført feiing og tilsynsarbeid etter regelverket.
 • Brannforebyggende informasjons og motivasjonsarbeid.
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende. 

Kvalifikasjonskrav

 • Svennebrev i feierfaget.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • God framstillingsevne, både muntlig og skriftlig. 
 • Gode samarbeidsevner. 
 • Serviceinstilt.
 • Personlig skikkethet og egnethet.
 • Gode kunnskaper i bruk av IKT som verktøy.

Ifølge brannvernlovens § 18 kan det kreves politiattest ved ansettelse.
Legeattest av ny dato må kunne fremlegges ved ansettelse.

Vi kan tilby

 • Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ.
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS.
 • Fast arbeidstid fra kl. 07.00-15.00.
 • Muligheter for videre faglig utvikling.
 • Trening i arbeidstiden.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Før eventuell ansettelse må søker gjennomføre en målrettet helsesjekk ved bedriftshelsetjenesten i Fredrikstad kommune.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen,
tlf.69 36 148 2, e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no

Attester og vitnemål må medbringes ved ev. intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.