Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Kulturskolelærer - Sang/Kor - 40% fast stilling

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 780 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 28 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling. Kulturskolen har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Hovedoppgaver

Den vi søker får ansvar for å undervise elever på forskjellige nivåer og sjangere innen sang individuelt, i grupper og kor. Stillingen innbefatter planlegging og forberedelse av undervisning, egenutvikling, faglig utviklingsarbeid, prosjekt- og forestillingsarbeid. Du vil være sentral i arbeidet med å utvikle et nytt tilbud med nye undervisningsformer ved vår virksomhet, sammen med fagleder. Undervisningen utføres primært i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Stillingen er ledig for tiltredelse 1. august 2017.

Kvalifikasjonskrav

  • Du har minimum tre års kunstfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen. 
  • Du har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Du har erfaring med å undervise barn og ungdom, individuelt og i gruppe.
  • Du har bred sjangerforståelse.
  • Du har gode samarbeidsevner, er opptatt av kvalitet og langsiktig utvikling. 
  • Du har bred kompetanse innen musikkfaget, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud. 
  • Du har erfaring med forestillingsarbeid.
  • Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

- Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
- Muligheter til å påvirke utviklingen av et nytt fagområde.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger

Du tilsettes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no,
under ledige stillinger/kunngjøringer. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige
stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller
e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til ev. intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.