Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikariater virksomhet Medisinske tjenester

Arbeidssted

Ønsker du en spennende sommerjobb i inspirerende fagmiljø?
Vi søker sommervikarer med følgende kompetanse:

  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Sykepleiestudenter
  • Medisinstudenter (helst 4. års studenter til legevakten)

Virksomhet medisinske tjenester driver avdelinger på Helsehuset og ved Fredrikstad korttidssenter.
Vi på Helsehuset søker etter ferievikarer til:

  • Rehabiliteringsavdelingen
  • Akuttavdelingen
  • Legevakt

Hovedoppgaver

Rehabiliteringsavdelingen:
Rehabiliteringsavdelingen har 12 sengeplasser. Dette er et kommunalt rehabiliteringstilbud, hvor man jobber i tverrfaglige team. Vi søker etter erfarne og nyutdannede sykepleiere, sykepleiestudenter. Vi har behov for omsorgsarbeider/fagarbeidere til nattarbeid.

Akuttavdelingen:
Akuttavdelingen har 20 sengeplasser. 11 senger er for akutte innleggelser og 9 ordinære korttidsplasser. Vi søker etter erfarne og nyutdannede sykepleiere, sykepleiestudenter og medisinstudenter. Det er ønskelig at du som er student har pleieassistenterfaring fra tidligere.

Legevakt:
Fredrikstad og Hvaler legevakt er en døgnåpen legevakt. Legevakten tilbyr nødvendig legeundersøkelse og behandling så raskt som situasjonen og tilstanden tilsier det. Tilbudet omfatter alle som bor eller oppholder seg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Helsehjelp ved legevakten ytes ved tilstander og situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag, uten fare for liv eller helseskade. Henvendelser som ikke gjelder akutt oppstått sykdom og der det ikke er behov for øyeblikkelig hjelp kanaliseres til fastlegen. Vi søker etter medisinstudenter, helst med farmakologieksamen.

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha fylt 18 år i løpet av 2017 og beherske norsk muntlig og skriftlig. Attester og vitnemål tas med til intervju.

Vi kan tilby

Du vil få verdifull praksis med mennesker i mange aldre og ulike livssituasjoner. Vi tilbyr deg nødvendig opplæring, dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Her vil du som vikar bli en del av et større og spennende arbeidsmiljø med stor faglig kompetanse.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser. Ekstra sommerkompensasjon til nyutdannede sykepleiere.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.Tuberkulose/MRSA-attest fremvises i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt
rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Søknadene vurderes fortløpende.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Dorthe Bundgaard Christensen tlf: 69306180
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.