Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Assisterende avdelingsleder 100% Torp bofelleskap

Tjenester til funksjonshemmede Øst, har til sammen ca. 120 årsverk med 5 avdelinger.
Virksomheten gir tjenester til 15 personer med funksjonshemming/utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse etter Lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den ledige stillingen er ved avdeling Torp som har ca. 17,97 årsverk. Avdelingen har ordinær turnus med arbeid hver
3.helg. Egne nattevakter. Torp yter tjenester til brukere med blandede og sammensatte bistandsbehov.

Hovedoppgaver

 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
 • Praktisk bistand, opplæring, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottaker.
 • Samarbeid med pårørende, hjelpeverger og andre berørte parter.
 • Benytte kommunens fagsystemer.
 • Ivareta og bidra til et godt og stimulerende arbeidsmiljø. 
 • Ta aktivt del i opplæring, faglig veiledning og utvikling i avdelingen.
 • Delta aktivt i Virksomhetens kvalitetsarbeid, HMS og faggrupper.
 • Bidra til planlegging av daglig drift, turnus og ferieplaner.

Kvalifikasjonskrav

 • Stedfortreder for avdelingsleder og kunne delta i Virksomhetens ledergruppe v/behov.
 • 3 årig høyskole og norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier. 
 • Gode It - ferdigheter.
 • Førerkort klasse B, og være villig til å kjøre brukernes biler.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med og god innsikt og forståelse for mennesker med utviklingshemming og med sammensatte 
 • utviklingsforstyrrelser.
 • Erfaring med ledelsesoppgaver.
 • Kjennskap til LØFT - Løsningsfokusert tilnærming
 • Kjennskap til turnus planlegging.

Personlige egenskaper

 • Faglig og etisk reflektert.
 • Du må være positiv, fleksibel, være bevisst på din rolle.
 • Du må evne og jobbe godt selvstendig og med god kvalitet i arbeidsutøvelsen.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Menn oppfordres til å søke stillingen da det er et behov pga brukersammensetningen.

Vi kan tilby

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgit Brevik,
tlf. 69 30 77 13, eller Lise Blake tlf. 69 30 55 27.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.