Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Miljøvaktmester, 50 % fast - Bosetting av flyktninger

Er du vår nye kollega i team bosetting?

Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten består av fem avdelinger - avdeling Psykisk helse og rusmestring, avd. Bo og mestring, avd. Fysio- og ergoterapi, avd. Bo og aktivitet og avd. Læring og mestring.

Bosettingsteamet i virksomhet Friskliv og mestring har ansvar for bosetting og boligsosial oppfølging av flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Nyankomne flyktninger skal bosettes i en kommune som gir dem mulighet til å bli godt integrert og kan ta del i samfunnet på lik linje med byens øvrige borgere

Vi søker etter en miljøvaktmester som kan bidra i det praktiske arbeidet i forbindelse med bosetting av flyktninger i egen bolig i Fredrikstad kommune.

Hovedoppgaver

 • Praktisk arbeid i forbindelse med bosetting av flyktninger i Fredrikstad kommune i samarbeid med teamets bosettingskonsulenter
 • Opplæring av nybosatte (brannsikkerhet, avlesning av strøm, bussforbindelser osv.)

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring fra praktisk arbeid / vaktmestertjenester
 • Interesse for arbeid med målgruppen
 • Førerkort Kl. B

Vi ønsker deg som er:

 • Motivert og har gode samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert og har et godt blikk for hva som må gjøres
 • Jobber godt selvstendig og i team
 • Har god helse

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med kollegaer med flerfaglig kompetanse 
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 6541, internkode 1664, rapporteringsbenevnelse Vaktmester u/fagbrev,avlønningpr. år kr.282.000 - 384.700 i full stilling avhengig av ansiennitet.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemsskap i KLP. Prøvetid på 6 mnd.

Søknad sendes

Seksjon for Helse og velferd benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/kunngjøringer og søk stilling. Er du intern søker, gå inn på Enterprice personalia/ledig stilling.

Dersom du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen ta kontakt med førstesekretær Cecilie Gül, tlf. 69306767.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf. Offentlighetsloven §25. Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.