Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør ved Begby barne- og ungdomsskole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør ved Begby barne- og ungdomsskole. Stillingen er ledig for tiltredelse etter avtale.

Begby barne- og ungdomsskole har ca. 460 elever og ca. 55 ansatte i skole og SFO.

Ledelsesressursen til skolen er for tiden 255 %, og fordeles mellom rektor og to undervisningsinspektører. Det er tillagt noe undervisning til inspektørstillingen p.t. ca. 22 %, men dette vil kunne variere ut fra intern fordeling av arbeidsoppgaver.

Fredrikstad-skolens satsingsområder er lesing, regning/realfag, klasseledelse og vurdering for læring. Mer informasjon om Begby barne- og ungdomsskole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Vi søker deg som

 • har humør, pågangsmot og er utviklingsorientert
 • har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 • har kunnskap om og interesse for å arbeide med skoleutvikling og planarbeid
 • har evne til å motivere og støtte personalet i arbeidet for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • har gode analytiske evner og gode IKT-kunnskaper
 • er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse 
 • er systematisk og ryddig i ditt arbeid
 • er fleksibel og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag

Aktuelle arbeidsområder

 • rektors stedfortreder og inngå i skolens lederteam 
 • planlegging og drift av skolen 
 • delta i pedagogisk utviklingsarbeid
 • oppfølgingsansvar for team/trinn i samarbeid med øvrig ledelse
 • støtte, veiledning og oppfølging av ansatte
 • oppfølging av elevsaker
 • fraværshåndtering
 • planlegging/gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver og brukerundersøkelser, inkludert elevundersøkelsen
 • innkjøp av bøker, læremidler og skolemateriell

Dine kvalifikasjoner

 • Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning for grunnskolen, og undervisningspraksis fra grunnskolen, fortrinnsvis ungdomstrinnet. 
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse og/eller ledererfaring. 
 • Du har gode IKT-kunnskaper og systemforståelse 
 • Du har kjennskap til lov og avtaleverk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7954, internkode 5241, undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 624 640,- pr.år.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.