Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Førstesekretær i 40 % stilling - Råkollen skole

Råkollen skole er geografisk lokalisert på tre ulike steder i Fredrikstad;
på gamle Nabbetorp skole, på Mineberget og på Kjøkøy Fort .
Skolen tar imot elever som av ulike grunner trenger spesialundervisning og særskilt tilrettelegging. Vi er ca 60 elever og 70 ansatte.
Pr i dag har skolen en førstesekretær tilsatt i en 80% stilling.

Stillingsbeskrivelse

 • Ta imot henvendelser på telefon, mail og direkte
 • Føring av fravær, ferie, lønnsmeldinger, og arbeidsavtaler
 • Øvrige merkantile og praktiske oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innenfor merkantile fag
 • Generelt god IT-kompetanse
 • Kjennskap til bruk av saksbehandlingsprogram (kommunen har fullelektronisk arkiv og benytter seg av sak-/arkivsystemet ephorte)
 • Må kunne beherske stillingens hovedoppgaver

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide
 • Være imøtekommende overfor ansatte, elever og besøkende til skolen
 • Kunne jobbe selvstendig og målrettet 
 • Være fleksibel og jobbe strukturert i en hektisk hverdag
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Lønns- arbeidsvilkår

Avlønning i stillingskode 7520, internkode 2552, førstesekretær, i henhold til ansiennitet
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelser forutsetter framlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden.
Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen tlf.69306167
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan etterkommes. (offentligetsloven par. 25)
Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.