Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Barnehagelærer - 4 stillinger i Ressursenhet barnehage

Fredrikstad kommune søker etter barnehagelærere i Ressursenhet for barnehage med oppstart snarest.
To faste 100% stillinger. Ett 100% vikariat i perioden 01.03.17 tom 16.03.18 og ett 100% vikariat i perioden fra 06.03.17 tom 31.12.17
Ressursenheten tilbyr vikartjenester til de 20 kommunale barnehagene samt virksomhet Jonas. Ressursenheten ledes av virksomhetsleder ved Buskogen barnehage.

Som fast vikar i Ressursenheten skal du være fleksibel og gå inn i kortere og lengre vikaroppdrag i de kommunale barnehagene. Sammen med øvrig personale skal du bidra til å realisere kommunens og virksomhetens visjoner, mål
og planer.

Hovedoppgaver

I dine vikariater i ulike barnehager vil du ha ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av barnehagens ulike oppgaver, i samarbeid med virksomhetsleder og det øvrige lederteamet.

Arbeidsoppgaver

  • du tilrettelegger og følger opp det pedagogiske tilbudet i barnehagene
  • du jobber for å opprette og videreutvikle godt foreldresamarbeid
  • du følger opp medarbeidere på avdelingen hvor du vikarierer
  • du bidrar til et godt samarbeid i barnehagene

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning.

Ønskede kvalifikasjoner

  • du er faglig oppdatert og engasjert
  • du har gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

  • være en tydelig og selvstendig pedagog med evne til å samarbeide og tenke helhetlig
  • du har godt humør, vilje og evne til å bidra aktivt i personalgruppa i barnehagene
  • du er fleksibel, ser løsninger og setter brukerne i fokus
  • du har evne til å strukturere eget og andres arbeid slik at oppgaver blir gjennomført

Det legges vekt på personlig egnethet. Alle stillinger i ressursenheten er basert på vikartjenester, så søker må være innstilt på å flytte på seg.

Menn oppfordres til å søke.

Lønnsopplysninger

Stillingene lønnes i henhold til stillingskode 6709 barnehagelærer, internkode 3440. Fra kr.373.700 til kr.450.196
avhengig av ansiennitet. Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler,
herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til
forskrift.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes
(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Karianne Bergli tlf. 69306181 eller til Mona K. Evensen tlf. 69306126.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.