Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Instruktør/konsulent - Film og mediefag - 20% fast stilling

Arbeidssted

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 780 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 28 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, internasjonal avdeling og E6 Østfold medieverksted.

Utlyst stilling er tilknyttet E6 Østfold medieverksted, et kommunalt og fylkeskommunalt ressurssenter innen film, animasjon og digitale medier. Våre aktiviteter retter seg spesielt mot barn og unge i Fredrikstad, men vi gjennomfører også prosjekter regionalt. Som arrangør av verksteder, kurs og studieopplegg samarbeider E6 Østfold medieverksted nært med blant annet Den kulturelle skolesekken, skoleverket, ulike kulturinstitusjoner og festivaler.

Hovedoppgaver

Den vi søker får ansvar for undervisning, faglig utviklingsarbeid og prosjektarbeid innen film og mediefag. Du vil være sentral i arbeidet med å utvikle et nytt tilbud med nye undervisningsformer ved vår virksomhet, sammen med avdelingsleder. Undervisning og prosjektarbeid utføres primært i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Stillingen er ledig for tiltredelse 1. august 2017.

Kvalifikasjonskrav

  • Du har minimum tre års mediefaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset oppgavene for stillingen. 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Du har kunnskap om og erfaring i bruk av redigeringsprogrammer for video, lyd og bilde. 
  • Du har kunnskap om og erfaring i bruk av profesjonelt medieproduksjonsutstyr, særlig utstyr for film/videoproduksjon.
  • Du har erfaring med vedlikehold og problemløsning ved bruk av utstyr/programvare for medieproduksjon.
  • Du har erfaring med å undervise barn og ungdom, og har helst praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  • Du har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og selvstendig. 
  • Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

  • Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
  • Muligheter til å påvirke utviklingen av et nytt fagområde.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger

Du tilsettes som konsulent i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no,
under ledige stillinger/kunngjøringer. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige
stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller
e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til ev. intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.