Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør ved Trara skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Trara skole. Skolen ligger i sentrum av Fredrikstad, med kort vei til offentlig kommunikasjon og bykjerne. Stillingen er ledig for tiltredelse 1. august 2017.

Trara skole er en barneskole (1.-7. trinn) med rundt 370 elever og 55 ansatte. Ledelsesressursen til skolen er for tiden 250 %, og fordeles mellom rektor og to undervisningsinspektører. Det er tillagt noe undervisning til inspektørstillingen.
På SFO er det for tiden rundt 140 barn. Fredrikstad-skolens satsingsområder er lesing, regning/realfag, klasseledelse og vurdering for læring. Trara skole er en tradisjonsrik skole med rik historie der den ligger nære bykjernen og Glemmen videregående skole. Skolen ligger idyllisk til ved Bratliparken og inngangen til Fredrikstadmarka. Trara skole har gjennom en årrekke arbeidet med PALS-modellen, og denne tankegangen preger hele skolemiljøet positivt. Trara skole er også kjent for Traraprosjektet i samarbeid med FRID, et prosjekt som stadig videreutvikles og tilbyr gratis fritidsaktiviteter til skolens elever. Skolen har et stort innslag av minoritetsspråklige elever, noe som beriker skolesamfunnet positivt. For mer informasjon om Trara skole og SFO vises det til www.fredrikstad.kommune.no.

Vi søker deg som

 • har humør, pågangsmot og er utviklingsorientert.
 • har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder.
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. 
 • har gode analytiske evner og gode datakunnskaper.
 • er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse.
 • er systematisk og ryddig i ditt arbeid.
 • har evne til å motivere og støtte personalet i arbeidet for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Aktuelle arbeidsområder

 • inngå i skolens lederteam og kunne være rektors stedfortreder.
 • planlegging og drift av skolen, inkl. fraværshåndtering og timeplanlegging. Skolen bruker verktøyet GP Untis. 
 • delta i pedagogisk utviklingsarbeid, tverrfaglig team - og delta i skolens "støtteteam.
 • være en pådriver i skolens satsing på realfag/matematikk. 
 • delta i PALS-team.
 • oppfølgingsansvar for klasser/trinn i samarbeid med øvrig ledelse. 
 • delta i HMS-gruppa.
 • støtte, veiledning og oppfølging av ansatte.
 • ha kontakt med elever og foresatte.
 • ansvar for innkjøp av læremidler.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning for grunnskolen, og undervisningspraksis fra grunnskolen. 
 • Det er ønskelig med gode IKT-kunnskaper og systemforståelse.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse og/eller ledererfaring. 
 • Pågangsmot, humør og utviklingsorientert tenkning.
 • Kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Erfaring fra og positiv innstilling til å jobbe i team.
 • Fleksibilitet og evnen til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og interessant lederstilling med gode opplærings- og utviklingsmuligheter.
 • Et hyggelig og godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • En kompetent ledergruppe ved en interessant og utfordrende skole.
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger (arbeidsvilkår)

Stillingen lønnes i stillingskode 7954, internkode 5241, undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 624 640,- pr.år.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn
3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige
stillinger/kunngjøringer. Eller trykk på "send søknad" nederst på denne siden.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes
(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.