Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør ved Borge ungdomsskole

I Fredrikstad kommune er det ledig fast 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Borge ungdomsskole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2017.

Nye Borge ungdomsskole stod ferdig januar 2016, og er en moderne skole med ca. 370 elever og ca. 45 ansatte. Skolen har også innføringsklasse for minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet. Skolens ledelse endrer sin organiseringen f.o.m. høsten 2017 og søker derfor ytterligere en undervisningsinspektør.

Ledelsesressursen på skolen vil være 220 %, og fordeles mellom rektor og to inspektører. Det vil være tillagt noe undervisning til inspektørstillingene.

Fredrikstad-skolens satsingsområder er lesing, regning/realfag, klasseledelse og vurdering for læring. I tillegg satser Borge ungdomsskole spesielt på IKT. Skolen er den første i Fredrikstad kommune som har 1:1 dekning av bærbare enheter til elevene. Mer informasjon om Borge ungdomsskole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Vi søker deg som

 • har humør, pågangsmot og er utviklingsorientert
 • har evne til å skape gode relasjoner med dine medarbeidere og elevene
 • har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 • har gode analytiske evner og gode IKT-kunnskaper
 • har evne til å motivere og støtte personalet i arbeidet for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse 
 • er systematisk og ryddig i ditt arbeid
 • er fleksibel og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag

Aktuelle arbeidsområder

 • inngå i skolens lederteam og kunne være rektors stedfortreder 
 • delta i planlegging og drift av skolen 
 • delta i pedagogisk utviklingsarbeid
 • oppfølgingsansvar for det spesialpedagogiske arbeidet
 • oppfølgingsansvar for IKT-satsingen
 • oppfølgingsansvar for team/trinn i samarbeid med øvrig ledelse
 • timeplanlegging
 • fraværshåndtering

Dine kvalifikasjoner

Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning for grunnskolen, og undervisningspraksis fra grunnskolen, fortrinnsvis ungdomstrinnet.

 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse og/eller ledererfaring. 
 • Du har gode IKT-kunnskaper og systemforståelse 
 • Du har kjennskap til lov og avtaleverk
 • Det er ønskelig med spesialpedagogisk videreutdanning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter.
 • En spennende arbeidsplass i nytt skolebygg med gode muligheter for å utvikle et fremtidsrettet læringsmiljø 
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7954, internkode 5241, undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 624 640,- pr.år.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf.
69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.