Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder/rektor ved Begby barne- og ungdomsskole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % stilling som rektor ved Begby barne- og ungdomsskole fra og med 1. august 2017. Skolen ligger på Østsiden av Glomma, ca. 5 km fra Fredrikstad sentrum. Begby skole har gode uteområder og ligger nær marka, med turløyper og muligheter for varierte naturopplevelser.

Begby er et lokalsamfunn i vekst. Nye boligfelt er ferdigstilt i løpet av de siste årene og flere er under planlegging. Skolen skal renoveres og bygges ut om få år, for å kunne dekke det framtidige behovet for skoleplasser.

Begby barne- og ungdomsskole har skoleåret 2016/17 omlag 460 elever, 114 barn på SFO og 58 ansatte.
Lederteamet består av rektor, 2 undervisningsinspektører og daglig leder SFO. Fagsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Fredrikstad-skolens satsingsområder er lesing, regning/realfag, klasseledelse og vurdering for læring.
Begby skole arbeider spesielt med elevmedvirkning, der eleven er en ressurs for egen og andres læring og for videreutvikling av et godt skolemiljø.

Skolen deltar i leder- og lærernettverk sammen med de andre skolene på østsiden av Glomma. Nettverket brukes blant annet for å følge opp skolens og kommunens satsingsområder. I tillegg drøftes driftsmessige spørsmål.

Mer informasjon om skolen finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Vi ønsker at du:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i miljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, humør og løsningsorient
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Liker å samarbeide og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorskolen eller lignende. 
 • Undervisningserfaring fra grunnskole og/eller videregående opplæring. 
 • Skoleledererfaring. 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk. 
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • Et sterkt engasjement for pedagogisk utviklingsarbeid og god kompetanse på fagfeltet.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en kombinert barne-ungdomsskole.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Lederutviklingsprogram.

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 729.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i
Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.
Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til
forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no
under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth
Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.