Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder/rektor ved Råkollen skole

- Spesialpedagogisk ressurssenter for Fredrikstad kommune

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor ved Råkollen skole fra og med 1. august 2017. Skolen er et kommuneomfattende tiltak som gir opplæringstilbud til elever med ulike sosiale og spesialpedagogiske utfordringer.

Virksomheten Råkollen skole ledes av en rektor/virksomhetsleder. Fagsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Skolen har 3 avdelinger som er lokalisert forskjellige steder. I tillegg til rektor, er det en ledelsesressurs for hver av avdelingene. Samlet ledelsesressurs for virksomheten er for tiden ca. 250 %, samt 120% merkantil ressurs. Personalet består av spesialpedagoger og ansatte med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, assistenter og fagarbeidere.

Vi søker en skoleleder som er opptatt av elevenes læring og livskvalitet, skoleutvikling og videreutvikling av skolens kompetanse og arbeidsmiljø.

De tre avdelingene på Råkollen har ansvar for ulike elevgrupper og med forskjellige oppgaver.

Råkollen skole flyttet høsten 2016 inn i tidligere Nabbetorp skole på Østsiden i Fredrikstad, like ved Gamlebyen. Ny skole er under planlegging og er ventet ferdigstilt i 2021. Ny skole er vedtatt samlokalisert med Gudeberg skole. Skolen har for tiden 44 elever og ca. 40 ansatte. Alle elevene har vedtak om spesialundervisning og trenger tett oppfølging. Mange har lærevansker av ulik styrke og karakter.

Avdeling Fredenlund er lokalisert på Mineberget, ved innkjøringen til Gamlebyen. Avdelingen gir opplæring til 15 elever med autismediagnose og har 25 ansatte. Alle elevene har behov for spesialundervisning og tett oppfølging.

Avdeling Ressursteamet har base på Kjøkøy Fort. Ressursteamet har et todelt oppdrag. Fire lærere har som oppgave å veilede skoler/lærere i Fredrikstad i hvordan tilrettelegge gode læringsmiljø for elever med ulike vansker. Resten av teamet med 2 til 3 ansatte organiserer et deltids-skoletilbud i lokalene på Kjøkøy Fort for et lite antall elever.

Mer informasjon om virksomheten finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Vi søker deg som:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i voksenmiljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, humør og er løsningsorientert.
 • Har et stort engasjement og forståelse for barn og unge med spesielle behov.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Er synlig og til stede i skolehverdagen 
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Liker å samarbeide og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning for grunnskolen, og undervisningserfaring fra grunnskole og spesialundervisning. 
 • Utdanning og kompetanse innen spesialpedagogikk
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet, fortrinnsvis innen det spesialpedagogiske fagfeltet 
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorskolen eller lignende.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk. 
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • Et sterkt engasjement for pedagogisk utviklingsarbeid og god kompetanse på fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

 • Resultat- og personalansvar for hele virksomheten 
 • Økonomiansvar
 • Pedagogisk ledelse
 • Administrativ ledelse

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Lederutviklingsprogram.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en skole for elever med sammensatte lærevansker og sosiale utfordringer

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats p.t. kr 719.000 pr år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.