Fredrikstad kommune

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 80.000 innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vil du bli vår nye kommuneadvokat?

Fredrikstad kommune har en ledig 100 % fast stilling som kommuneadvokat med tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Kommuneadvokaten er organisert i Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål og har ikke forvaltningsmessig beslutningsmyndighet. Kommuneadvokaten leder en virksomhet bestående av 3 advokater og en sekretær.
Kommuneadvokaten gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen, og har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslig og privatrettslig karakter. Mange av sakene dreier seg om tvister kommunen er involvert i, hovedsakelig ved at krav gjøres gjeldende mot kommunen. I tillegg gir Kommuneadvokaten løpende rådgivning innenfor en rekke rettsområder.

Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse, tjenesteyting, eierstyring og om organisatoriske spørsmål. I tillegg ytes bistand i forbindelse med offentlige anskaffelser, kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse. Kontoret er også juridisk rådgiver i tilknytning til kommunens engasjement i aksjeselskap, interkommunale samarbeid og stiftelser.
Kommuneadvokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet, forebygge tvister og håndtere saker profesjonelt og effektivt.

Kommuneadvokaten har sitt arbeidssted på Lykkeberg, i sentrum av Fredrikstad, med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Hovedoppgaver

 • Kommuneadvokaten har det faglige, personalmessige og økonomiske ansvaret for enheten 
 • Kommuneadvokaten skal lede enhetens virksomhet, organisere, veilede og fordele saker og oppgaver på en hensiktsmessig måte 
 • Rådgivning og behandling av egne saker, føre saker for fylkesnemda og domstolene mv.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har Cand. jur eller master i rettsvitenskap
 • Du har advokatbevilling
 • Du har solide faglige kvalifikasjoner og bred erfaring som advokat
 • Du har bred prosedyreerfaring 
 • Du har ledererfaring og minimum 3 års relevant erfaring fra aktuelle fagområder
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Du har god kjennskap til offentlig forvaltning og det politiske styringssystem

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det er ønskelig med erfaring som dommer/-dommerfullmektig
I denne stillingen er det viktig at du er god til å forstå og kommunisere med oppdragsgivere. Du er serviceinnstilt, fleksibel og ser løsninger.
Du er tydelig og strukturert og har evne til å gjennomføre.
Gode samarbeidsevner er viktig.
Du evner å motivere og involvere dine ansatte, og skape et godt arbeidsmiljø.
Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby

 • En spennende og interessant stilling i en kystby med et rikt kulturliv
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer med høy kompetanse
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram med ledersamlinger og ledernettverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Dersom du er intern søker trenger du ikke passord og kan gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedr. innlogging/søknadsprosess rettes til personalrådgiver Anette Grønneberg, tlf.: 69 30 62 48.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.