Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Koordinator styring og ledelse, 100 % fast stilling

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling har ansvaret for kommunens strategi- og utviklingsarbeid innenfor samfunnsutviklingsområdet, og har roller knyttet til tjenesteproduksjon, utviklingsoppgaver, forvaltning, myndighetsutøvelse, blant annet innen;

 • Klima, miljø, levekår og folkehelse
 • Samfunnsplanlegging, arealplanlegging og lokalsamfunnsutvikling
 • Regulering og byggesak, geodata og oppmåling
 • Areal-, natur-, landbruk og kulturminneforvaltning
 • Næringsutvikling og strategisk eiendomsutvikling 
 • Kulturutvikling, kino, bibliotek, kulturhus, fritidsklubber, kulturskole og idrett

Med bl.a. bakgrunn i en organisasjonsutviklingsprosess som er gjennomført, etablerer nå kommunalsjefen et lederstøtteteam til den strategiske ledergruppen og til virksomhetslederne. Det lyses nå ut to stillinger: koordinator styring og ledelse og koordinator kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. Koordinatorstillingene vil ha oppgaver av både rådgivende, støttende, koordinerende og oppfølgende art knyttet til ulike styringssystemer eller prosesser. Koordinatorene skal legge til rette for at kommunalsjef og seksjonens ledergrupper jobber så effektivt og rasjonelt som mulig.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes har store muligheter for å forme innholdet i stillingen sammen med kommunalsjef. Stillingen er ny og foreløpig har vi tenkt følgende oppgaver lagt til stillingen:

 • Ha ansvar for at seksjonens styringsdokumenter er organisert og oppdatert
 • Bistå i utvikling av virksomhetsstyringen
 • Bistå i seksjonens årlige plan- og budsjettprosesser
 • Bistå ledelsen i strategiarbeid
 • Koordinere ledermøter og saksmøter, være møtesekretær for kommunalsjefen, og følge opp beslutninger fra disse
 • Tilrettelegge og koordinere organisasjonsutvikling og lederutvikling
 • Bistå kommunalsjefen i enkeltsaker
 • Skrive saker som skal til politisk behandling
 • Koordinere seksjonen i høringssaker og politiske saker og følge opp disse
 • Bistå ledergruppen til samordning og samhandling på tvers av seksjoner, etater og virksomheter
 • Holde oversikt over bestillinger og følge opp frister

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå innen relevante fagfelt som for eksempel offentlig administrasjon, organisasjonsutvikling, statsvitenskap, økonomi, rettsvitenskap
 • God kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er nødvendig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og politiske styringssystemer
 • Erfaring fra endringsprosesser og organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra virksomhetsstyring

Ønskede egenskaper

 • Analytisk og evne til strategisk tenkning
 • Strukturert, leveringsdyktig og serviceinnstilt 
 • Engasjert og kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert 
 • Trives med å ha en aktiv rolle
 • Ambisiøs og evne til å lytte, inkludere og reflektere
 • Liker å dele kunnskap og bistå andre med å nå sine mål
 • Er opptatt av å bidra til gode prosesser og til samarbeid internt og eksternt
 • Er fleksibel, trives med høyt arbeidstempo og takler å jobbe parallelt med mange ulike oppgaver

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • En interessant og viktig jobb for framtidens Fredrikstad
 • En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling og kunnskapsdeling
 • Engasjerte og dyktige kolleger
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsbetingelser
 • Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse ut fra kvalifikasjoner og erfaring.
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer, eller trykk "send søknad" nederst på denne siden.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.