Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vil du bli vår nye virksomhetsleder for Fredrikstad kortidssenter?

Arbeidssted

Fredrikstad kommune søker etter virksomhetsleder i etat Omsorgssentre, p.t. for Fredrikstad korttidssenter i 100
prosent fast stilling. Stillingen utlyses med forbehold om et politisk organiseringsvedtak, som skal behandles i juni.

Etat Omsorgssentre består av 10 institusjoner, organisert i seks virksomheter samt en ressursenhet. Etaten inngår
i seksjon Helse og velferd, som har ansvar for kommunens helse- og velferdstjenester og omfatter følgende
etater/virksomheter: Hjemmesykepleie, Omsorgssentre, Tjenester til funksjonshemmede, Friskliv og mestring,
Mat, vaskeri og praktisk bistand, Tildelingskontoret for helse og velferd, NAV Fredrikstad og seksjonens stab.
Stillingen inngår i etatsleders lederteam.

Fredrikstad korttidssenter ligger nord/øst i Fredrikstad. Senteret har for tiden 87 korttidsplasser, og vel 95 årsverk
fordelt på tre avdelinger. Senteret har blant annet en lindrende enhet.

Hovedoppgaver

Som ny virksomhetsleder for Fredrikstad korttidssenter får du ansvar for å etablere senteret som en egen
driftsenhet i etat Omsorgssentre etter en organisasjonsendring, i samarbeid med andre ledere i og utenfor
etaten. Viktige fokusområder p.t. er kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, overgang til bruk av vikarer fra
egen ressursenhet og god økonomistyring.

Som en del av ledelsen i seksjon Helse og velferd deltar du i arbeidet med innføring av hverdagsmestring og
hverdagsrehabilitering, overgang til heltid som norm for driften, satsingen NED med sykefraværet, og etablering
av medarbeiderskap. 2017 er yrkesstolthetens år i Helse og velferd.

Kontaktflate:

 • Øvrige virksomheter i etaten
 • Tildelingskontoret for helse og velferd
 • Virksomheter i etat Hjemmesykepleie
 • Virksomhet Friskliv og mestring
 • Stab helse og velferd, inkl. kommuneoverleger
 • Spesialisthelsetjenesten 
 • Personal- og lønnsavdelingen
 • Økonomi- og regnskapsavdelingen

Du vil ha faglig ansvar for: Økonomistyring og resultatansvar, virksomhetens tjenesteyting og personalansvar, herunder ansvarlig for HMS.
Du må bidra til: Gode samarbeidsarenaer, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum treårig høgskole utdanning innen sykepleie 
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring 
 • Kompetanse innen økonomi- og virksomhetsstyring
 • Må ha lederutdanning fra høgskole eller universitet, eller må forventes å kunne ta slik utdanning etter tilsetting. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bør ha erfaring fra virksomhetens fagområde
 • Har evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • Har kunnskap og god kjennskap til offentlig forvaltning, lov og avtaleverk i arbeidslivet
 • Har gjennomføringsevne og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar. Det er en fordel om søker kan vise til resultater
 • Har høy arbeidskapasitet, er serviceinnstilt og trives med å ha en aktiv og synlig rolle
 • Er positiv, fleksibel og tillitsskapende og ser løsninger og muligheter. Innovasjon er et fokusområde i Fredrikstad kommune
 • Er god til å kommunisere, muntlig og skriftlig på norsk, og god til å dele kunnskap, søke råd og samarbeide med andre

Personlige egenskaper

 • Har godt humør, er glad i folk og har evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Har gode IKT kunnskaper
 • Har forståelse for kunnskapsbasert praksis
 • Er utviklingsorientert, og har forståelse og interesse for endringsledelse, forbedringsarbeid og pasientsikkerhet
 • Personlige egenskaper og egnethet tillegges avgjørende vekt

Lønnsopplysninger

Avlønning etter stillingskode 9451, internkode 6231, stillingsgruppe 6, årslønn fra
kr 671.000 - 687.000

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut
av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Vi kan tilby

 • En interessant og utviklende jobb i et humørfylt og rikt fagmiljø
 • Spennende og innovative utviklingsarbeider
 • Fredrikstad kommunes lederopplæringskurs
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Annita Delbekk Moseidjord,
tlf. 69 30 55 25.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.