Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 34,23 % fast natt - Omsorgssenter nord

Arbeidssted

Virksomhet Omsorgssentre Nord består av tre sykehjem: Glemmen sykehjem, Rolvsøy sykehjem og Smedbakken sykehjem. Rolvsøy sykehjem ligger fint til i skogkanten, med en flott opparbeidet sansehage. Det er to somatiske langtidsavdelinger med plass til 41 beboere til sammen. Sykehjemmets motto er: "Vi er her for deg". Vil du være med å lage gode døgn for eldre mennesker som er i behov av langtidsplass på sykehjem? Hvis svaret er ja, ønsker vi deg velkommen som søker til stillingen!

Stillingsbeskrivelse

34,23 % fast stilling som helsefagarbeider natt med arbeid hver 3. helg. Helsefagarbeider skal yte tjenester i samsvar med virksomhetens visjon, mål og planer, og etter de lover og forskrifter som regulerer tjenesten. Helsefagarbeider utfører direkte pleie og omsorg til beboerne, er medansvarlig for kvaliteten av tjenesten, er medansvarlig for et godt arbeidsmiljø og deltar i virksomhetens utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Stillingsinnehaver må være autorisert hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider.

Personlige egenskaper

- Faglig engasjert
- Tålmodig
- Evne til å se løsninger
- Gode samarbeidsevner
- Ansvarsbevisst/ryddig
- Har god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig i norsk språk

Lønnsopplysninger

Avlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på w.fredrikstad.kommune.no,
"Om kommunen" og "Ledige stillinger".
Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til førstesekretærene Hilde Kristiansen tlf. 69 38 35 27 eller
Anita Ormbostad tlf. 69 38 35 21.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.