Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fagutviklingssykepl. 100 % still. fast omsorgss. øst Fv 6

Faunsvei 6 ligger i fredelige omgivelser på Kjølberg øst v/Sellebakk ca 5 km fra Gamlebyen i Fredrikstad.
Omsorgsboliger for 12 beboere med demens, har heldøgnsbemanning.
Boligen er organisert sammen med Faunsvei 3 (omsorgsboliger for 12 beboere med funksjonshemming). De to boligene har felles avdelingsleder.

Kvalifikasjonskrav

Autorisert sykepleier
Erfaring innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus.
Kunne dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem i Gerica.
Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig

Stillingsbeskrivelse

Fagutviklingssykepleier skal bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak. Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta
arbeidsmiljøet. Medansvarlig for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i virksomheten. Turnusarbeid, arbeid hver 3 helg.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person med interesse og kompetanse for fagutvikling.
Evne til å formidle og undervise, samt lede, veilede og motivere andre, jobbe godt selvstendig og i team.
Kunne takle utfordrende situasjoner og være løsningsorientert.
Bidra til nytenking, innovasjon og et positivt arbeidsmiljø.
Det blir lagt vekt på personlig egnethet i tillegg til faglige kvalifikasjoner.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes i off. kode 7174 intern kode 3321, årslønn i full stilling kr. 405 100 - 471 489, avhengig av
ansiennitet.

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mndr

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkulose etter forskrift.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har
bedt om unntak vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetslov§25). Det vil gå frem av den
offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.Fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer.
Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Bjønnes Hansen tlf. 69958771.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.