Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100 % fast stilling Hjemmesykepleie Nord

Arbeidssted

Hjemmesykepleie Nord yter tjenester til hjemmeboende i distrikt Lahelle, Trara, Lisleby og Rolvsøy.
Vi har base i hensiktsmessige lokaler ved Glemmen sykehjem, med gode parkeringsmuligheter, og kort vei til
kollektivtransport.
Vi har ca. 400 brukere i alle aldre, og med ulike behov for bistand.
Vi er organisert i 3 team, totalt ca. 60 årsverk.

Stillingsbeskrivelse

- 100 % fast stilling, med arbeid i turnus; dag/kveld, og hver 3. helg.
- Stillingen er ledig fra 01.09. 2017
- Stillingen er knyttet til team 1.

Hovedoppgaver

Sykepleier yter tjenester til hjemmeboende, i samarbeid med teamet og virksomheten for øvrig, og i tråd med
kommunens visjon, mål og planer.
Sykepleier har ansvar for å kartlegge behov, prioritere og iverksette sykepleietiltak, og sikre kvaliteten i den direkte
tjenesteyting.

Kvalifikasjonskrav

- Du er autorisert sykepleier
- Du har førerkort klasse B
- Du behersker norsk språk godt, muntlig og skriftlig
- Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Du har gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper

- Det er ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleien.
- Faglig dyktighet, ansvarsbevisst, og evner til å ta beslutninger i en hektisk hverdag.
- Jobbe selvstendig, og i team.
- Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og målrettet
- Positive holdninger og godt humør
- Personlige egenskaper vektlegges

Lønnsopplysninger

- Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
- Sykepleier, off. kode 7174 / internkode 3330
- Årslønn 100 % stilling: kr 383 700 - kr 440 200, avhengig av ansiennitet

Politi / Tuberkulose attest

- Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder.
- Skjemaet " Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser," skal fylles ut av alle personer som skal
tiltre stilling innen helse-og omsorgstjenester.

Søknad sendes

- Etat hjemmesykepleie Nord benytter elektronisk søknadsprosess.
- Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.
- Interne søkere kan gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

- Dersom du ikke får sendt søknaden, eller ikke har tilgang til Enterprise Personalia ta kontakt med Mona Holt-Larsen
tlf. 69 33 26 37 el. May-Britt I. Myrvold tlf: 69 33 26 38

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.