Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vil du bli vår nye HR/personalsjef i Norges mest attraktive by?

Fredrikstad kommune har ledig 100 % fast stilling med tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Som HR/personalsjef skal du være synlig, og tett på organisasjonen. Innovativ tenking og evne til å jobbe strategisk vil være en sentral del av stillingen.

Personal- og lønnsavdelingen er organisert i Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Stillingen inngår i kommunalsjefens ledergruppe.

Personal- og lønnsavdelingen ledes av HR/personalsjef. Avdelingen er organisert i fire ulike fagteam for områdene forhandling, utvikling, oppfølging og lønn, med hver sin teamleder.

Avdelingen dekker områdene overordnet arbeidsgiverpolitikk, rekruttering og kompetanse, organisasjonsutvikling, lønnspolitikk/- forhandlinger, IA- arbeid, omstilling, arbeidsmiljøutvikling, lærlingordningen, medarbeiderundersøkelser, lederopplæring, personalsaker og utvikling av teknologiske løsninger innenfor det arbeidsgiverpolitiske området. Det pågår en prosess vedrørende avklaring av oppgaver og ansvar mellom personal- og lønnsavdelingen og HMS-avdelingen.

Personal- og lønnsavdelingen har totalt 32 årsverk, og har et brutto årsbudsjett på kr 57 millioner.

HR/personalsjefen har sitt arbeidssted på Rådhuset, i sentrum av Fredrikstad, med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Hovedoppgaver

Som HR/personalsjef har du lederansvar og faglig, personalmessig og økonomisk ansvar for avdelingen.

I samarbeid med kommunalsjef for Seksjon økonomi og organisasjonsutvikling skal du arbeide tett mot rådmannens ledergruppe, og være en viktig sparringspartner og rådgiver for organisasjonen på HR-/personalrelaterte oppgaver.

Du skal være en pådriver for utvikling og oppfølging av kommunens arbeidsgiverstrategi.

Du er en strategisk pådriver i spørsmål knyttet til hele HR´s verdikjede, med særlig vekt på arbeidsrett og avtaleverk.

Du har ansvar for å forberede sakskart til kommunens arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg og forhandlingsutvalg, samt saker til rådmannens kontaktmøte med hovedtillitsvalgte.

Du skal ha løpende kontakt og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har utdanning på masternivå fortrinnsvis innen rettsvitenskap eller HR-fag, gjerne med fordypning innen arbeidsrett. Bachelor-grad innen samme fagområder, med lang og relevant erfaring innenfor avdelingens ansvarsområder, kan også være relevant.
 • Du har lederutdanning eller minimum 5 års relevant ledererfaring.
 • Du har erfaringer fra arbeid innenfor HR-området i større organisasjoner og kan vise til gode resultater.
 • Du må ha god kjennskap til offentlig forvaltning/kommunal sektor, lov -og avtaleverk, god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon og erfaring med partssamarbeid.
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne og stiller høye krav til presisjon i eget arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har et brennende engasjement for fagfeltet, og ønsker og evner raskt å sette deg inn i felt innen HR-området som i utgangspunktet ikke er din spesialitet.
 • Du kan identifisere deg med kommunens verdier.
 • Du tenker helhetlig, og er en strategisk partner for organisasjonen.
 • Du har analytiske evner og er utviklingsorientert.
 • Du er fleksibel, tydelig og synlig i din lederadferd.
 • Du liker å jobbe i varierte arbeidsdager som krever mye av deg.
 • Du er utadvendt, tillitsskapende, blid og positiv. Gode samarbeidsevner er viktig.
 • Du er engasjert, beslutningsdyktig og har gjennomføringsevne.
 • Du motiverer og involverer dine ansatte, og skaper et godt arbeidsmiljø.

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby

 • En spennende og interessant stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer med høy kompetanse.
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram med ledersamlinger og ledernettverk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Dersom du er intern søker trenger du ikke passord og kan gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedr. søknadsprosess rettes til personalrådgiver Anette Grønneberg, tlf.: 69 30 62 48.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.