Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Prosjektleder for The Tall Ships Races, 100 % engasjement

Kulturetaten i Fredrikstad kommune skal være navet i Fredrikstads kulturliv. Etatens kjerneoppgaver er plan- og utviklingsarbeid innen kunst og kulturfeltet, kulturbasert næring og idrett; integrering av kultur i samfunns- og byutviklingsprosesser; ivareta de historiske ressursene i kommunen; forvaltning av kommunens tilskuddsordninger og prosjektmidler; deltakelse i interregionale prosjekter samt planlegging og gjennomføring av egne arrangementer. Etaten har ca. 200 ansatte fordelt på 108 årsverk og består av kultursjefens fagstab og seks virksomheter. Vi har nå ledig 100 % engasjement som prosjektleder for The Tall Ships Races 2019.

Om prosjektet

Vi søker etter prosjektleder til å planlegge og gjennomføre The Tall Ships Races 2019. The Tall Ships Races er først og fremst et idrettsarrangement for ungdom. Å arrangere The Tall Ships Races (TSR) betyr å gi unge mennesker (15 - 25 år) uforglemmelige opplevelser som medseilere under regattaen. The Tall Ships Races er også verdens største skutearrangement. Regattaene drives av Sail Training International, og har foregått siden 1956. Regattaen samler hvert år 70 - 100 store og mindre store seilskuter og har ca. 6000 deltakere.

I 2019 er Fredrikstad valgt ut som en av vertsbyene for regattaen. Vi vil at arrangementet skal være en møteplass og en folkefest for publikum og tilreisende der særskilt kyst- og skipskulturen vises frem og formidles.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Lede planlegging og gjennomføring av The Tall Ships Races 2019, deri å utarbeide en detaljert plan for gjennomføring av arrangementet i tråd med avtalen med Sail Training International og deres Port Manual
 • Bygge opp en prosjektorganisasjon med stor grad av frivillighet
 • Sikre økonomien gjennom sponsorarbeid og samarbeidsavtaler og gjennomføre prosjektet i henhold til budsjett
 • Profilere og markedsføre prosjektet
 • Skape en folkefest for byen og regionens innbyggere
 • Ha et bredt samarbeid med kommunale etater, næringslivet og frivillige
 • Samarbeide med de øvrige vertsbyene i 2018 og 2019
 • Levere regnskap og en sluttrapport som oppsummerer både forberedelser og gjennomføring
 • Ha ansvar for enkelte andre oppgaver som gjelder utviklingen av Fredrikstad som attraktiv kultur- og arrangementsby

Prosjektsekretariatet er underlagt etatsjef kultur. Prosjektet har egen styringsgruppe som ledes av ordføreren.

Krav til kompetanse

 • Relevant utdannelse på universitet eller høgskolenivå. Søkere uten grad, men med relevant realkompetanse kan også vurderes
 • Dokumentert ledererfaring fra prosjektbasert arbeid
 • Erfaring med å planlegge, administrere og gjennomføre større byeventer, kultur- og/eller idrettsarrangementer

Ønskede kvalifikasjoner

 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Evne til å arbeide selvstendig og med høyt tempo
 • Er utadvendt og har evne til å profilere prosjektet
 • God formulerings- og formidlingsevne, visuelt, skriftlig og muntlig på både engelsk og norsk
 • God gjennomføringsevne og evner til å strukturere arbeidet i det daglige
 • Evne til å engasjere, skape entusiasme og bidra til bred oppslutning om et krevende prosjekt
 • Kjennskap til kyst- og skipskultur

Prosjektet vil i perioder kreve mye av så vel prosjektlederen som prosjektmedarbeidere, spesielt like før og under selve arrangementet. Det må også påregnes vesentlig reisevirksomhet.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby i rask utvikling og med et rikt kulturliv
 • En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling og kunnskapsdeling
 • Utfordrende oppgaver i et stort fagmiljø med dyktige medarbeidere

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.
Tiltredelse 1. oktober 2017 eller etter nærmere avtale, frem til 1. oktober 2019.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på wwww.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post: 
mamo@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.