Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Assisterende Avdelingsleder 100% stilling Torp Bofelleskap

Arbeidssted

Tjenester til funksjonshemmede Øst, har fra 2018 6 avdelinger med ca 150 årsverk.
Virksomheten gir tjenester til personer med funksjonshemming/utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den ledige stillingen er ved avdeling Torp som har ca. 17,97 årsverk. Avdelingen har ordinær turnus med arbeid hver 3.helg. Egne nattevakter. Torp yter tjenester til brukere med blandede og sammensatte bistandsbehov.
Vi søker deg som har interesse, kunnskap og erfaring med mennesker som av ulike årsaker har behov for våre tjenester. Du er engasjert og ønsker å jobbe sammen med andre engasjerte og dyktige medarbeidere i et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø. Vi håper å møte deg som liker å lære nye oppgaver, bidra til at Torp kan være en helsefremmende arbeidsplass og ikke minst, er opptatt av kvalitet og brukersikkerhet i tjenesten.

 

Hovedoppgaver

* Stedfortreder for avdelingsleder og kunne delta i Virksomhetens ledergruppe v/behov.
* Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
* Målrettet miljøarbeid og samarbeid med berørte parter.
* Aktiv deltager i avdelingens daglige drift, fagutvikling, turnus, GAT og ferieplaner.
* Deltager i Etatens LUP program der opplæring og kompetanse er nødvendig.

Kvalifikasjoner

* Du har norsk autorisasjon som Vernepleier/sykepleier.
* Du behersker godt ulike fagsystemer og ellers generelt gode It - ferdigheter.
* Du liker å inneha ulike roller, delta aktivt i kvalitetsarbeid og HMS og kan ta lederansvar når det er påkrevd.
* Du har førerkort klasse B.
* God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

Personlige egenskaper

Dine arbeidsoppgaver vil være sammensatte og knyttet til både ledelse og miljøarbeid.
Personlig egnethet for stillingen vil derfor være viktig. Du må kunne være din rolle bevisst og være etisk og faglig reflektert. Du bør like å jobbe godt og målrettet med dine oppgaver, både selvstendig og i team.
Du er god motivator og veileder for medarbeidere og bidrar aktivt til din egen og andres kompetansebygging

Vi kan tilby

* Gode forsikrings og pensjonsordninger.
* Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
* Lederopplæring innenfor LUP sitt program for ledere i Kommunen.
* Mulighet til å påvirke og sikre kvalitetsarbeidet i avdelingen.
* Et aktivt arbeidsmiljø for faglig utvikling og kompetansebygging.
* Et miljø med fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, arbeidsglede og yrkesstolthet.
* IA-deltagelse i det helsefremmende tiltaket "Aktiv på dagtid".

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgit Brevik, 
tlf. 69 30 77 13, eller Lise Blake tlf. 69 30 55 27.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.