Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeidere/sykepleierstudenter 2x16% fast helg

Arbeidssted

Ved Fredrikstad kommunes akuttavdeling er det ledig 2 faste 16 % helgestillinger for sykepleiestudent/ helsefagarbeider fra 02.10.17

Akuttavdelingen ligger i Helsehuset i Fredrikstad sammen med Fredrikstad og Hvaler legevakt, kommunens Rehabiliteringsavdeling, samt overgrepsmottaket i Østfold. Avdelingene ved Helsehuset har virkelighetsbemanning, som betyr at vikarbehovet er innbakt i faste stillinger og de ansatte må kunne arbeide på tvers av avdelingene ved behov. Her blir du som ansatt en del av et større og spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.

Akuttavdelingen ved Helsehuset, som er organisert i virksomhet Medisinske tjenester, har 11 senger for akuttbehandling og 9 korttidsplasser. 

Kvalifikasjonskrav

- Sykepleiestudent / autorisert helsefagarbeider 
- Behersker norsk skriftlig og muntlig
- Erfaring fra arbeid i sykehjem eller sykehus

Personlige egenskaper

- gode samarbeidsevner 
- ansvarsbevist og selvstendig 
- har en strukturert og ryddig arbeidsform
- engasjert i faget

Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi kan tilby

- Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
- Helgstilling med arbeid hver tredje helg

Lønnsopplysninger

Tilsetting på kommunale vilkår. Kompetanselønn etter gjeldene regler i Fredrikstad kommune.

Politi / Tuberkulose-MRSA attest

Det kreves politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, samt Tuberkulose- og MRSA-kontroll av personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes med e-post.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Greta Ekmann, tlf 69 95 94 54. 
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.