Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier 80% stilling fast i Borgarveien 9/11

Arbeidssted

Borgarveien 9/11 er en boveiledning med ca 50 ansatte fordelt på to ulike hus. Vi gir praktisk bistand og nødvendig helsehjelp til 12 mennesker med ulik grad av utviklingshemming og autisme. Beboere har egen leilighet. Vår målsetting er at den enkelte bruker får muligheten til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Våre brukere skal oppleve trygghet, respekt og forutsigbarhet i tjenestetilbudet. 
Borgarveien 9/11 ligger sentralt med gode forbindelser til sentrum, Gamlebyen, butikker og offentlig transport.

Vi har en ledig vernepleier stilling 80% fast i turnus og arbeid hver 3 helg. Stillingen er knyttet til begge hus og er ledig fra d.d.

Hovedoppgaver

* Bidra til at avdelingen/sonen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
* Ansvar for å kartlegge behov, iverksette tiltak og sikre kvaliteten i tjenesteytingen.
* Bidra i den faglige utviklingen på avdelingen.
* Medikamentansvar i henhold til lovverk og interne rutiner.
* Bistå beboere i daglige gjøremål, aktiviteter, stell og pleie.
* Holde seg faglig og teknisk (Gerica / IPLOS) oppdatert.

Kvalifikasjonskrav

* Norsk offentlig autorisasjon som vernepleier.
* Du har gode IKT kunnskaper.
* Har evne til å motivere og inspirere.
* Kunnskap og forståelse for innholdet i Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.

Vi søker

Vi søker deg som er offentlig godkjent vernepleier. Det er åpent for at søkere med annen relevant 3-årig høgskoleutdanning med relevant erfaring vil komme i betraktning. Relevant arbeidserfaring er ønskelig.

Vi søker deg som:
* Ønsker å bli del av et fagmiljø som er opptatt av å heve kvaliteten på tjenestene
* Har evne til å arbeide selvstendig, men at du også kan bidra konstruktivt i teamarbeidet på avdelingen. 
* Har godt humør, er løsningsorientert, strukturert og målrettet.
* Ønsker å bidra til at våre tjenestemottakere får en bedre hverdag. 
* Har et helhetssyn på mennesket med fokus på brukers behov og utvikling.
* Tar ansvar, foretar egne vurderinger og være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver.

Vi kan tilby

* Et godt faglig miljø.
* En jobb som byr på variasjon, utfordringer og muligheter.
* Relevant veiledning.
* Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.
* Turnus med arbeid hver 3. helg.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgit Brevik, tlf 69 30 77 13 eller Lise Blake tlf. 69 30 55 27.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentligheten, dersom dette ønsket kan imøtekommes.
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.