Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsesøster 50% fast / 65% vikariat (2.gangs utlysning)

Har du lyst til å bli en del av Norges beste helsestasjonstjeneste?


Helsevern for barn og unge omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, jordmødre, familieveiledere, fagutvikler, psykolog samt merkantile. Vi har tilsammen 5 helsestasjoner, i snitt er det ca. 780 fødsler pr. år. Vi betjener 35 skoler.

Stillingsbeskrivelse

Fra d.d. er det ledig 50% fast stilling som helsesøster ved f.t. Rød barneskole Kråkerøy.
Fra 12.10.2017 til 12.10.2018 er det ledig 65% vikariat som helsesøster ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved f.t. 
Østsiden helsestasjon.
Vi følger anbefalt program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0-20 år.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent helsesøsterutdanning. Helsesøsterstudenter oppfordres til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.
- Evne til å ta egne vurderinger og ansvar.
- Personlig egnethet vektlegges.

Lønnsopplysninger

Lønn er under vurdering. Reiseutgifter dekkes etter Statens reiseregulativ. Egen bil bør kunne disponeres i tjenesten.

Vi kan tilby

- Et engasjert og spennende fagmiljø med høy faglig kompetanse: Familiesenter, psykologer og det eneste i Norge med 
fagutvikler i 100% stilling.
- Gode kollegaer, co-kollega, mye humor og aktiviteter.
- Ekstern veiledning.
- Godt samarbeid internt og eksternt i kommunen.
- Fredrikstad kommune er en IA-bedrift.
- Fleksitid.

Politi / Tuberulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Helsevern for barn og unge benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Får du ikke sendt søknaden elektronisk, ta kontakt med førstesekretær Eva E. Sletner, tlf. 69 33 27 40 eller førstesekretær Birgitte Andersen, tlf. 69 30 66 52.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (off.lovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.