Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier 100% svangerskapsvikariat - Gamle Kirkevei 80/80

Arbeidssted

Etat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller utviklingshemning. Tjenesten i etaten skal arbeide etter en helhetlig modell som skal fylle krav til brukermedvirkning og kvalitetssikring, samt sørge for at personer med funksjonshemming/ utviklingshemming får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud.
Etaten er delt inn i fem virksomheter. Virksomhet nord som har ca. 140 årsverk fordelt på fem avdelinger. 
Den ledige stillingen er ved avdeling Gamle Kirkevei som har 16 årsverk fordelt på 24 ansatte i turnus. Den ansatte vil jobbe todelt turnus med langvakter hver 4. helg. Stillingen er ledig fra desember 2017 

Hovedoppgaver

Som vernepleier hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. 
Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet.
Faglig ansvar inkludert primærkontakt ansvar.
Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid.
Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon.
Planlegging/kartlegging og tilrettelegging av tjenester.
Utarbeidelse av mål og tiltaksplaner.
Samarbeid med pårørende, verger, Habiliteringstjenesten og andre interne/eksterne instanser.
Faglig utviklingsarbeid. 

Kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som vernepleier
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har godt humør, er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre og enklere hverdag for våre brukere ut ifra deres forutsetninger.
Erfaring i arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemning.
Erfaring i arbeid med mennesker med psykiske lidelser.
Kjennskap til fagprogrammet Gerica.
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Du liker å samarbeide, men har også evne til å arbeide selvstendig. Du har en strukturert og ryddig arbeidsform. Du er fleksibel, løsningsorientert, engasjert, har høy arbeidskapasitet og er trygg på faglig ståsted. Du er en god motivator og en god rollemodell for dine kollegaer for at vi skal kunne ivareta vårt gode arbeidsmiljø.

Vi kan tilby

Vi kan tilby et arbeidsmiljø med høy kompetanse, med spennende, varierte og utfordrende oppgaver for faglig og personlig utvikling. Vi har en strukturert arbeidshverdag med mange ulike aktiviteter og gjøremål, og det er planlagte møter i turnus for å sikre kvalitet i tjenestene og faglig utvikling hos personalet. 
Avdelingen har et fantastisk og inkluderende arbeidsmiljø, med mye godt humør og positiv innstilling.
Kommunen har gode pensjons og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lise Lundestad Blake, 
tlf. 69 30 55 27.

Dersom du er intern søker, bør du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.