Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

SFO-leder, Rød barneskole Kråkerøy - 100% fast stilling

Rød skole er en barneskole og har 275 elever, hvorav 120 barn er tilknyttet SFO-ordningen. Skolen ligger sentralt til på Kråkerøy med kort avstand til Fredrikstad sentrum og med nærhet til skog og skjærgård.

Stillingsbeskrivelse

Rød skole Kråkerøy har ledig 100% stilling som SFO- leder fra 01.11.2017 eller etter avtale.

Stillingens hovedansvarsområde og organisasjonsmessige plassering

 • SFO-leder i 100%, hvor tiden fordeles mellom administrativt arbeid og deltakelse i barnegruppa. 
 • Rektor er SFO-leders nærmeste overordnede

Stillingens hovedoppgaver

 • Personalledelse
 • Pedagogisk ansvar for tilbudet
 • Drift og utvikling av tilbudet
 • Innkjøp/økonomi
 • Saksbehandling
 • Inngå i skolens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høgskoleutdanning/universitet foretrekkes. Annen relevant utdanning/ erfaring vil også kunne bli vurdert 
 • Erfaring fra arbeid med barn
 • Relevant ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Menn oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Har engasjement, arbeidskapasitet og godt humør
 • Har vilje og evne til fornyelse og endring
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har evne til å motivere og engasjere 
 • Har erfaring med veiledning av ansatte
 • Er en tydelig leder 
 • Er handlekraftig og løsningsorientert
 • Har kunnskap og erfaring om utviklingsarbeid
 • Har kjennskap til gjeldende lovverk og Kunnskapsløftet
 • Har erfaring med budsjettarbeid og IKT baserte lederverktøy

Lønnsopplysninger

Vi tilbyr lønn etter gjeldende satser

Lønnes pr. i dag i stillingskode 7451 (leder), internkode 5244 (daglig leder SFO med høyskoleutdanning). Lønnssats ved full stilling SFO over100 barn, kr 481.280.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess via kommunens hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/ledige-stillinger/. Dersom du har spørsmål vedrørende innloggingen, kan du henvende deg til Miriam Lie, 69361293 - mirlie@fredrikstad.kommune.no.

Referanser må oppgis. Vitnemål og attester tas med i originalt format ved en eventuell innkalling til intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.